Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Berichten van het INFOpunt Bathmen

BATHMEN – Omdat de regering nieuwe maatregelen heeft getroffen wat betreft het Corona-Covid 19 virus, kunnen de Repair Cafés van de maand april in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen en in de maand mei in het NoaberLOOkaal in Loo niet door gaan. Mensen die zich hadden opgegeven hebben REEDS bericht gehad.

Opfriscursus rijbewijs

Tevens gaat op 27 mei 2020 de “Opfriscursus Rijbewijs” van VVN afd. Deventer niet door, zo een nieuwe datum is vastgesteld, wordt deze gepubliceerd. Ook hier geldt dat de mensen die zich hadden opgegeven bericht hebben gehad.

Het INFOpunt is gesloten en alleen bereikbaar via e-mail infopunt@bathmen.nl