Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Beweegt u wel genoeg?

BATHMEN – Regelmatig verschijnen er publicaties waarin wordt vermeld dat bewegen goed voor je is. Het helpt fit te blijven en blijkt goed te zijn voor allerlei lichaamsfuncties. Dit geldt niet alleen voor jongeren maar ook voor ouderen. Al tientallen jaren sport een groep ouderen in de maanden van september tot en met april in sportzaal ‘de Uutvlog’ van 14.00 tot 15.30 uur onder leiding van Erna Muil.Eerst worden de spieren door gymnastiekoefeningen een halfuurtje soepel gemaakt, daarna wordt er een onderling partijtje volleybal, badminton of tafeltennis gespeeld. Niet de prestatie, maar gezellig bewegen staat hierbij voorop. Natuurlijk worden de activiteiten onderbroken door een koffiepauze, waarin het gezelligheidselement niet ontbreekt. Uiteraard worden daar ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Denkt u ook wel eens dat u meer zou moeten bewegen, kom dan gerust eens kijken op een woensdag. U kunt dan eens meedoen en kijken of het wat voor u is. Voor verdere informatie kunt u Erna Muil, tel. 0570-542884 of Gerrit Brilman 0570-542754 bellen.