Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bewoners leveren veel suggesties in bij de actie ‘Optrommelen’ in Bathmen

BATHMEN – Bewoners van de Bergakker, de Hendriklaan, het Florisplein en het Anna van Burenplein hebben enthousiast meegedaan met de actie ‘Optrommelen’, die wordt georganiseerd door de gemeente Deventer en het Dorpsplatform Bathmen.

Huis-aan-huis ging er op ieder plein een trommel rond, waarin de bewoners konden aangeven, wat hun wensen en ideeën waren voor hun buurt en voor Bathmen. Nagenoeg alle huishoudens leverden ideeën in.

Alle suggesties zijn geïnventariseerd en op maandagavond 3 en dinsdagavond 4 april kwamen bewoners met de leden van het Dorpsplatform bij elkaar om te bespreken welke plannen men samen kan uitwerken. Wijkmanager Johannes Vermeulen had vertegenwoordigers van het Deventer Groen Bedrijf en Stichting Tevreden (speelplekken in Deventer) uitgenodigd om een korte toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Beide avonden kwam er een goede uitwisseling van standpunten op gang en een aantal plannen gaat nu nader uitgewerkt worden.