Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bezoekje aan de schouwburg

ArtEZ Lunchconcerten Deventer

BATHMEN – In de wintermaanden biedt de Schouwburg Deventer belangstellenden de mogelijkheid om rond lunchtijd een voorstelling van licht klassieke muziek, dans of theater bij te wonen.Het Rode Kruis en de Zonnebloem bieden u hulp aan indien u zo’n concert graag bij wilt wonen. Zij zorgen voor vervoer en verdere noodzakelijke hulp. Verder is het de bedoeling om na afloop gezamenlijk te lunchen. Kosten vervoer en lunch: €.11,50.

De voorstelling waarbij hulp geboden kan worden, is op vrijdag 15 april 2016.

Wanneer u zich heeft opgegeven, verwacht men u om 11.00 uur in de hal van ’t Dijkhuis.

Opgeven bij Jacqueline de Graaf, tel. 543365 of Annie Fransen, tel. 654703.