Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bezoekje aan de schouwburg

ArtEZ Lunchconcerten Deventer

BATHMEN – In de wintermaanden biedt de Schouwburg in Deventer de mogelijkheid voor belangstellenden om rond lunchtijd een voorstelling van licht klassieke muziek, dans of theater bij te wonen. Het Rode Kruis en de Zonnebloem bieden u hulp aan, indien u zo’n concert graag bij wilt wonen.

Zij zorgen voor vervoer en verdere noodzakelijke hulp. Verder is het de bedoeling om na afloop gezamenlijk te lunchen. Kosten vervoer en lunch: €11,50.

De voorstelling waarbij hulp geboden kan worden, is op vrijdag 20 mei 2016.

Wanneer u zich heeft opgegeven, wordt u om 11.00 uur in de hal van ’t Dijkhuis verwacht.

Opgave bij : Jacqueline de Graaf, tel. 543365 of Annie Fransen, tel. 654703.