Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De Bijbel,

het belangrijkste boek…!

Protestantse Gemeente Bathmen

BATHMEN – De Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Het boek kreeg de meeste stemmen bij de verkiezing van het Belangrijkste Boek, die de afgelopen vijf maanden werd gehouden.De Bijbel is niet alleen het belangrijkste boek van Nederland, maar zelfs het meest gelezen boek ter wereld. Er zijn bijna 4 miljard Bijbels in omloop. De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf. Het is een bonte verzameling boeken met verhalen en poëzie. De boeken zijn ontstaan in een periode van ongeveer 1000 jaar (900 voor Chr. – 130 na Chr.) De Bijbel is tot op vandaag een belangrijke inspiratiebron voor veel mensen. Gelovigen in het Jodendom en christendom beschouwen de Bijbel als hun heilige boek waar God spreekt tot mensen en mensen over en tot God. Door de eeuwen heen heeft de Bijbel zijn sporen achtergelaten in de kunst, architectuur, literatuur, muziek. Daarnaast hebben de onderwerpen die in de Bijbel naar voren komen, grote invloed op het denken over goed en kwaad en over omgang van mensen met elkaar. Onze huidige westerse samenleving is moeilijk te begrijpen zonder iets te weten van de Bijbel en de rol ervan in kerk, cultuur, wetenschap, kunst en literatuur. De Bijbel is een boek dat elk mens kan inspireren. Maar dan moet je het wel gaan lezen. Maar zonder achtergrondinformatie en uitleg is het best lastig om sommige teksten te begrijpen. Er moeten nogal wat jaren tussen het ontstaan van de tekst tot nu overbrugd worden. Daarom biedt de protestantse gemeente van Bathmen-Okkenbroek de gelegenheid om onder deskundige leiding van predikanten teksten te lezen. In het programma ‘Brandstof’ wordt hiervoor de mogelijkheid geboden. (Zie www.pgbathmen.nl) Lukt het niet om met ‘Brandstof’ mee te doen? Dan is er de wekelijkse samenkomst rond de Bijbel op zondagmorgen om 10.00 uur in de Dorpskerk. Aanstaande zaterdag is er van 19.00-19.30 uur ook nog een oecumenische Vesper in de Dorpskerk. Van harte welkom!