Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Een bijzondere boerderij,

‘de wederopbouwboerderij’

Lezingen Wederopbouw boerderijen

Lezingen ‘Wederopbouw boerderijen in Salland’

BATHMEN – Misschien hebt u er weleens van gehoord. Ook in Salland zijn er na de Tweede Wereldoorlog wederopbouwboerderijen gebouwd, totaal bijna 300 stuks. U zult ze zeker herkennen in het landschap van Salland.

Wilt u het hele verhaal van de Wederopbouwboerderij aanhoren? Dan is daar nu de gelegenheid voor. Wat is de reden van het ontstaan van deze boerderij? Wat zijn de verhalen die rondom deze boerderijen speelden in de Tweede Wereldoorlog? Waarom lijken ze ook veel op elkaar? Hoe werd dat allemaal georganiseerd? Waarom is de aandacht hiervoor nu zo noodzakelijk?

Al deze vragen worden beantwoord op woensdag 5 oktober 2016 in Cultuurhuus Braakhekke van 20.00 – 22.00 uur. Toegang: gratis

De inleidingen op deze avond zullen worden verzorgd door Robert Kemper Alferink, medeauteur van het boek ‘Boerderijen in Salland’ en projectleider van ‘Wederopbouwboerderijen in Salland.’

U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd door de Oudheidkundige Kring Bathmen en de Stichting Sallands Erfgoed.

De Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) is een vereniging met meer dan 800 leden. Doel is het vergaren en verspreiden van kennis over Bathmen en de bijbehorende buurschappen. De OKB organiseert lezingen, winterwandelingen. Daarnaast verschijnt het kwartaaltijdschrift ‘Oud Bathmen’. Hierin wordt de historie van Bathmen van vele kanten belicht en geïllustreerd met mooi en uniek fotomateriaal.

Stichting Sallands Erfgoed zet zich in voor het behoud van boerderijen in onze streek, dus ook boerderijen uit de wederopbouwtijd. De stichting is vorig jaar gestart met een groot project gericht op het behoud van deze bijzondere boerderijen, gefinancierd door de provincie Overijssel. Onderdeel van dit project is de kennisverspreiding over wederopbouw boerderijen zoals op deze avond.