Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Blommetje

Bathmen – Blommetje is nieuw initiatief vanuit een afstudeeropdracht van Lena Bielderman in samenwerking met ’t Dijkhuis (Bathmen). De betekenis van Blommetje is “Bathmen Let Op Mantelzorgers” en “een Ommetje maken”. Blommetje is een wandelgroep welke zich richt op de mantelzorgers uit de omgeving van Bathmen.

Lena Bielderman: “In Bathmen zijn er steeds meer inwoners die als mantelzorger zorgen voor een naaste. Als initiatiefnemers van Blommetje zijn we ons ervan bewust dat mantelzorger zijn een grote impact op een ieders leven kan hebben. Door Blommetje te introduceren willen we mantelzorgers een moment bieden waarin ontmoeten, contacten verbreden maar ook verhalen en ervaringen delen met elkaar voorop staan. En dit alles tijdens een wandeling. 10 november starten wij met deze wandelgroep. Mensen in een rolstoel zijn ook van harte welkom om zich aan te sluiten. Het verzamelpunt is bij Cultuurhuus Braakhekke en om 14.30 uur wordt gestart met een kop koffie of thee om elkaar te leren kennen. Aanmelden voor deze wandeling is niet nodig. Na de eerste wandeling op vrijdag 10 november, tevens de Dag van de Mantelzorg, zullen we in overleg met de deelnemers bekijken of we hier een vervolg aan kunnen geven.”