Boerderijdienst op 25 augustus

BATHMEN – OKKENBROEK – COLMSCHATE – SCHALKHAAR – LETTELE – Al enige tijd worden er tweejaarlijks boerderijdiensten georganiseerd door de werkgroep Kerken en Landbouw van de PKN kerken uit Bathmen-Okkenbroek, Colmschate-Schalkhaar en RK kerk uit Lettele. Men is dan te gast op een boerderij. Op 25 augustus is er weer een boerderijdienst.Dit jaar is men te gast bij een pachtboerderij van de Stichting IJssellandschap en wel bij de familie Heleen en Wilco van Beek, Raalterweg 49, Diepenveen. (Vanuit Deventer gekomen is het de tweede boerderij vanaf Nieuw Sion aan de linkerkant). De dienst begint om 10.00 uur.

 

Thema van de dienst is: Rentmeesterschap

Daarover heeft Jaap Starkenburg een goed verhaal te vertellen. Hij is directeur-rentmeester van Stichting IJssellandschap.

Heleen is betrokken bij ‘Salland boert en eet bewust.’ Wilco zal vertellen hoe zij het begrip rentmeesterschap invullen op hun bedrijf.

Na de dienst kunnen mensen die graag meer willen horen of zien nog met alle drie napraten.

Voorgangers zijn: pastoraal werker Lonneke Gunnink en ds. Trijnie Plattje.

Muzikale medewerking wordt verleend door Susan en Mieke ten Have en Muziekvereniging Eendracht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk Meijer, tel. 0570 – 541347.