Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Boeren willen Bathmen van duurzame stroom voorzien

De eerste pleitbezorgers van Co-Stroom: Albert Baarslag. Rick Schoneveld, Erik Brilman, Wim Roeterdink, Lloyd Mantle, Jetze Steensma, Rudi Haarman, Harm van Schooten, Jawin Klein Hegeman en Hans Nijkamp. Niet op foto: Jan Hein Nikkels.

De eerste pleitbezorgers van Co-Stroom: Albert Baarslag. Rick Schoneveld, Erik Brilman, Wim Roeterdink, Lloyd Mantle, Jetze Steensma, Rudi Haarman, Harm van Schooten, Jawin Klein Hegeman en Hans Nijkamp. Niet op foto: Jan Hein Nikkels.

BATHMEN – Naast de productie van duurzaam en verantwoord voedsel, wil de agrarische sector zich bundelen en inzetten voor de productie van duurzame energie. Acht agrarisch ondernemers uit Bathmen en omstreken, tezamen met ondernemers uit het bedrijfsleven, willen dit initiatief in coöperatief verband oppakken en concrete mogelijkheden en haalbaarheid nader verkennen. In de komende periode worden ruim 40 agrarisch ondernemers, waaronder akkerbouwers, veehouders en tuinders, nader geïnformeerd en geraadpleegd over hoe dit op lokale schaal concreet kan worden aangepakt.

Het is een uitdaging om het duurzaam produceren van stroom vanuit een coöperatie van boeren te benaderen. Het kan alleen een succes worden als veel inwoners bewust kiezen voor lokale, duurzame energie. Verantwoord gepland en geproduceerd.

Maar het belang is groot, het gaat hier uiteindelijk om de uitstoot van CO2 en de daardoor groeiende klimaatproblemen. De boeren willen met dit initiatief onderstrepen dat zij zich, als agrarische sector, verantwoordelijk voelen om duurzame energie in de directe omgeving een stevige positie op de kaart te geven.

De ambitie is om in coöperatief verband zonnestroom te produceren op agrarische daken of andere platforms (bijvoorbeeld een geluidsscherm langs de A1) en deze te leveren aan consumenten in de eigen regio: aan u. Het voordeel van deze aanpak is dat je gezamenlijk echt iets kunt doen, veel meer dan alleen. Denk daarbij alleen eens aan het totaal potentieel aan dakoppervlakken én gezamenlijk beheer en inkoop. Dit betekent dat de kostprijs van duurzame energie richting de toekomst, beter in de hand gehouden kan worden.

Duurzame energie is voor iedereen, dat is het uitgangspunt. Het is niet meer weg te denken uit het toekomstplaatje: fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder, en investeringen in duurzame energie (wind en zon) nemen toe. De boeren realiseren zich dat de weg naar 100% niet in één stap te nemen is, maar een mooi eerste streven is een aandeel van 30% van het totale energieverbruik in Bathmen en omstreken! Uiteraard lokaal geproduceerd.

 

Grote daken van niet boeren

Niet agrariërs kunnen ook meedelen in de voordelen van de coöperatie. Daarbij valt te denken aan sportverenigingen en -accommodaties. Een aantal heeft zich inmiddels enthousiast uitgelaten over het plan Co-Stroom.

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor subsidie is aangevraagd, zal duidelijk worden hoe dit toekomstbeeld en Co-Stroom definitief en concreet vormgegeven kunnen worden.

 

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Jetze Steensma, een van de initiatiefnemers en directeur / woordvoerder van de Stromerij. www.destromerij.nl

Het bestuur wordt mede gevormd door Albert Baarslag.

 

ONDERSCHRIFT FOTO:

De eerste pleitbezorgers van Co-Stroom: Albert Baarslag. Rick Schoneveld, Erik Brilman, Wim Roeterdink, Lloyd Mantle, Jetze Steensma, Rudi Haarman, Harm van Schooten, Jawin Klein Hegeman en Hans Nijkamp. Niet op foto: Jan Hein Nikkels.