Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Boeren zoeken Bathmenaren

BATHMEN – Acht agrariërs uit Bathmen willen hun daken ter beschikking stellen, om burgers in het dorp van duurzame zonne-energie te voorzien. Credo daarbij is dat de boeren in zien dat wij zuinig moeten zijn op onze planeet en zij daarin hun rol willen nemen: “Samen kunnen we dat!”

We kunnen er niet omheen: duurzame energie is onmisbaar in ons streven naar een gezonde en leefbare toekomst. Een groep Bathmense boeren wil daarom een energiecoöperatie oprichten: Co-Stroom. Deze coöperatie wil op lokaal niveau duurzame energie produceren en leveren aan inwoners van Bathmen: groene energie uit de buurt, voor een betaalbare prijs.

Na maanden intensieve voorbereiding komen deze agrariërs nu met hun plannen naar buiten en zoeken samenwerking met Bathmenaren. Want ook Bathmenaren zélf kunnen actief deelnemen in dit project, door te investeren in zonnepanelen, die op de daken van de agrariërs komen te liggen. Co-Stroom regelt alle aspecten die bij het investeren in zonnepanelen komen kijken, inclusief de financiering. Maar wat betekent dit nu precies? De voordelen op een rij:

1. Een mooie samenwerking: Bathmenaren kunnen voor een gering bedrag mee-investeren in zonne-energie en daarmee bijdragen aan een betere leefomgeving. Inwoners van Bathmen financieren slechts 20% van de benodigde investering; Co-Stroom regelt de financiering van de overige 80%.

2. Een aardig rendement: Voor deze investering worden deelnemers beloond met teruggave van de energiebelasting (10 à 11 cent/KWh). Per saldo verwacht Co-Stroom dat de investering tussen 2% tot 4% rendement oplevert dankzij schaalvoordelen en lagere kosten door rechtstreekse levering aan het lokale stroomnet.

3. Co-Stroom coördineert: Co-Stroom draagt zorg voor de regeling met de fiscus omtrent de teruggave van de energiebelasting. Daarnaast zorgt Co-Stroom dat de installaties goed worden onderhouden, zodat deze de maximale hoeveelheid energie kunnen opwekken.

Kortom, een lokaal duurzaam initiatief waar deze agrariërs graag samen met inwoners van Bathmen de schouders onder willen zetten. Voor meer informatie: bezoek de stand van Co-Stroom op de 5 mei markt, of neem contact op met Albert Baarslag(06 – 15553880) of Jetze Steensma (06 – 53688567).