Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bokashi:

duurzaam verwerken van blad

BATHMEN – Bokashi is het Japanse woord voor goed gefermenteerd organisch afval. Bokashi wordt steeds vaker gebruikt op de bodem in de agrarische sector, maar ook op gemeentegronden en voor huis-, tuin- en keukengebruik. Het op grote schaal fermenteren van blad in een kuil is nieuw! Het Groenbedrijf heeft de proef uitgevoerd op een boerenerf in Bathmen. Hierbij wordt Het Groenbedrijf bijgestaan door ‘Bij de oorsprong’, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van Bokashi.

Het duurzaam omgaan met de openbare ruimte wordt steeds normaler en de norm voor de toekomst. De openbare ruimte hebben we in bruikleen om in goede staat door te geven aan toekomstige generaties. Spraken we ‘vroeger’ nog over afval en restproduct, tegenwoordig hebben we het over grondstoffen en kringlopen.

Op vrijdag 13 januari is Het Groenbedrijf samen met de gemeente Deventer een proef gestart met duurzaam verwerken van bladeren. Het blad wordt op een duurzame wijze gefermenteerd in een Bokashikuil. Dat gebeurt door het blad te vermengen met micro-organismen en steenmeel. Vervolgens wordt het luchtdicht afgedekt met landbouwplastic. Na 8 tot 10 weken fermenteren is het blad veranderd in een bodemverrijker die de bodem vruchtbaarder maakt en voedt met bacteriën en schimmels.

Op vrijdag 7 april is de bokashi-hoop geopend en is het resultaat gepresenteerd! Het materiaal is uitgereden op het erf. Een ander deel van de bokashi gaat naar basisschool Het Stormink, voor een moestuinproject in Deventer en een deel wordt verwerkt in de nieuwe tuin van het Stadhuis.

Deze manier van fermenteren heeft veel voordelen: met Bokashi vindt er geen CO2- uitstoot plaats. In tegenstelling tot bij composteren. Dit sluit perfect aan bij de energiestrategie van Het Groenbedrijf waarbij Het Groenbedrijf CO2 neutraal wil zijn in 2030! Bovendien wordt het blad niet tegen betaling afgevoerd naar een composteerbedrijf, maar wordt het naar een Bokashikuil gebracht in de directe omgeving. Dat scheelt kosten en kilometers.