Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Boter bij de vis

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Vanmorgen sprak ik een verhuizer. Al ras bleek de man een christelijke overtuiging te hebben. Vrij uitgesproken ook. Waar hij woonde waren hoopjes mensen wel lid van de kerk, maar ze kwamen nooit. Hij vond dat net zo onbegrijpelijk als iemand die lid is van een voetbalclub maar nooit traint, nooit voetbalt, nooit gaat kijken – maar wél contributie betaalt. “Waarom zou je dat doen als niks met voetbal hebt?”, zo vroeg de man aan mij. “Ach”, zo hoorde ik mijzelf zeggen, “misschien dat hij later nog ‘ns wat met voetbal krijgt. Niets zo veranderlijk als een mens.”Maar toch. Helemaal mis slaat de verhuizer de spijker niet op z’n kop. Wanneer zou voor het eerst gedacht zijn dat lid zijn van een kerk niets meer om het lijf heeft dan geld betalen? Hoe zou dat zijn gekomen? Natuurlijk hoef je niet naar de kerk te gaan om te geloven. Maar het tegendeel is ook waar: als je gelooft, betekent dat niet dat je niet naar de kerk hoeft te gaan… Trouwens, kerklid zijn kan wel meer betekenen dan dat je op zondag naar de kerk gaat.

Nâh, hoopjes geinige vragen en wat is nu bij uitstek hét moment om daarover met elkaar van gedachten te wisselen? Precies, op zondag, bij de koffie na de viering die om 10.00 uur begint. Wel:kom!