Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Brandweer IJsselland Post Bathmen

Brandblussercontrole

BATHMEN – Zaterdagmorgen 11 mei van 9.00 tot 12.00 uur wordt er een brandblussercontrole gehouden aan de brandweerkazerne aan de Koekendijk te Bathmen. U kunt zich hiervoor voor 8 mei aanmelden bij: Erik Brilman 06-23784700 / brilmanbathmen@gmail.comWilt u bij de opgave ook even vermelden hoeveel blussers u ter keuring wilt aanbieden.

 

Wist u dat:

• dat de brandweer, zowel op de kazerne als op locatie tijdens diverse gelegenheden presentaties op maat kan verzorgen? Vraag naar de mogelijkheden!

• wanneer uw rookmelder wel eens af gaat zonder dat er rook te bespeuren valt, dit meestal te maken heeft met stof dat zich in de inlaat van de melder bevindt? Dit is in de meeste gevallen op te lossen door met de stofzuiger de melder een keer goed uit te zuigen.

• de brandweer adviseert om uw rookmelders en CO melders minstens elke maand te testen?

• u de brandweer ook om advies kunt vragen t.b.v. brandveiligheid, rookmelders, CO melders enz.?

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, over brandveiligheid of andere zaken, stel ze gerust! Erik Brilman 06-23784700 / dorpsbrandwachtbathmen@gmail.com