Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Co-Stroom ontvangt subsidie voor opwek van duurzame elektriciteit; burgers profiteren mee

Om onze samenleving duurzamer te maken zijn er vele initiatieven, maar vaak is het lastig om hiervoor breed draagvlag te creëren. Draagvlak onder burgers is een belangrijke factor voor succes voor projecten op het gebied van duurzame energie. Denk eens aan de plannen voor ondergrondse CO2-opslag te Barendrecht en windmolenparken op zee: de publieke opinie vormt in de praktijk nogal eens een belangrijke remmende factor. Burgers voelen zich vaak niet betrokken bij deze initiatieven en zien meer bezwaren dan voordelen.

 Steun van de Provincie

Acht Bathmense boeren werken vanaf februari dit jaar aan een plan om een andere weg te bewandelen. Zij hebben Co-Stroom opgericht: een initiatief dat vanaf de basis wordt gedragen door  boeren, burgers en ondernemers. Het idee is simpel: leg zonnepanelen op de schuren en erven van boeren en lever de energie direct in de buurt, gebruik makend van het bestaande, lokale net. De Agrarische Energie Coöperatie dus.

De praktijk is echter weerbarstig. De initiatiefnemers zijn zich goed bewust van de  drempels die er te overbruggen zullen zijn en weten dat zij scherp op koers moeten varen om hun idee te laten slagen. Daarom is er een marktverkenning uitgevoerd en  subsidie aangevraagd bij de Provincie. Deze heeft de aanvraag goedgekeurd en er is een startsubsidie van € 20.000,-  beschikbaar gesteld om een eerste plan van aanpak op te stellen. Dit plan is in concept gereed en licht toe hoe burgers samen met  agrariërs, kunnen investeren in zonnepanelen op daken van boeren en 10 tot 15 jaar lang géén energiebelasting hoeven te betalen. Wel de lusten, maar niet de lasten.

Als het plan positieve resultaten laat zien, draagt de Provincie Overijssel nog eens het viervoudige bedrag bij voor de uitvoering van het project. Een mooi begin en stimulans om verder te gaan. Zeker ook omdat de gemeente Deventer in Juli had besloten dat zij Co-Stroom als kansrijk duurzaam Energie Initiatief wil ondersteunen.

Gezamenlijk naar goedkopere duurzame energie

Voordeel voor alle burgers:

 • alle burgers kunnen mee-investeren in zonnepanelen bij de boeren
 • over de aanschaf krijgen ze aftrek van BTW
 • aanschaf voordeliger door lagere aanlegkosten
 • een mooi rendement tussen 2 en 4%
 • geen zonnepanelen op eigen dak
 • geen onderhoudswerk, storingen en administratie
 • langjarige teruggaaf van de Energiebelasting

De Energiebelasting krijgt u terug!

Als deelnemer in een zonnepaneleninstallatie op het dak van Co-Stroom boeren ontvangt u 15 jaar lang de energiebelasting terug. Dit is een fiscale vrijstelling voor coöperaties en geldt daarmee voor de boeren én voor U!

Voordeel voor de agrariër:

 • krijgt een eerlijke vergoeding voor beschikbaar stellen dak
 • wekt ook  duurzame energie voor het boeren bedrijf op
 • Co-Stroom coördineert projecten, inkoop, distributie en onderhoud
 • de agrarische sector kan zichzelf verduurzamen

Credo voor de boeren van Co-Stroom is: Samen kunnen we het! Zij staan open om hun daken beschikbaar te stellen en inkoopkracht te bundelen.

Interesse om deel te nemen?

Schrijf direct in als belangstellende op de website of neem contact op met Albert Baarslag of Jetze Steensma.
Website: www.deStromerij.nl
Tel.: Albert Baarslag  06 – 1555 3880
Tel.: Jetze Steensma   06 – 5368 8567

Ook is Co-Stroom aanwezig tijdens de open dag ter ere van de nieuwe duurzame melkveestal van  melkveehouder Kloosterboer, aan de Oxersteeg 21 in Bathmen, as. zaterdag 17 september.