Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collecte Alzheimer Nederland bracht in Bathmen € 2502,89 op

BATHMEN – De collectanten van Alzheimer Nederland hebben vorige week met de bussen in Bathmen €2502,89 aan contant geld opgehaald. Daarnaast is er door meerdere mensen gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om met de QR-code geld over te maken. Deze donaties gaan rechtstreeks naar Alzheimer Nederland en van deze donaties kan op geen enkel manier worden achterhaald, vanwaar en door wie ze zijn overgemaakt.Verder had een van de collectanten een online collectebus geopend en daar via Facebook bekendheid aan gegeven. Naar deze collectebus is € 67,00 overgemaakt. Alle collectanten worden hartelijk bedankt voor hun inzet en alle gevers voor hun donatie.

Binnen de ‘oude gemeentegrenzen’ van Bathmen zijn 2615 huishoudens. Met 39 collectanten zijn 2037 huishoudens bezocht. Dit is 78% van de huishoudens. Wat zou het mooi zijn als volgend jaar ook de laatste 22% van de huishoudens wordt bezocht. Wilt ook u volgend jaar in de eerste volle week van 3 t/m 8 november 2020 een paar uurtjes collecteren, neem dan contact op met Alzheimer Nederland (033) 3032502 of met Harry ter Horst 0570 543026. Ook mensen uit Lettele worden verzocht zich aan te melden, zodat ook daar volgend jaar gecollecteerd kan worden.

De opbrengst van de collecte wordt voor een groot deel besteed aan onderzoek. Om dementie te stoppen is er veel onderzoek nodig naar deze hersenziekte. Alzheimer Nederland financiert onderzoek op verschillende manieren en is de grootste private partij die onderzoek mogelijk maakt. Dankzij de donateurs zijn er al meer dan 355 onderzoeken gesteund met meer dan 34 miljoen euro.