Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collecte Epilepsiefonds

BATHMEN – De collecteweek van het Epilepsiefonds is dit jaar van 8 t/m 14 juni .Dankzij de opbrengst van deze collecte kan het Epilepsiefonds zich blijven inzetten voor mensen met epilepsie.

Graag wil de collecteleider de aandacht nog eens extra vestigen op het feit dat nieuwe collectanten heel erg gewenst zijn! Wilt u collecteren? Dan kunt u zich aanmelden bij Ingrid Bielderman, tel. 0570-541326.