Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes

BATHMEN – In de week van 11 tot en met 17 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Bathmen gingen de collectoren langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd er een bedrag van €2 016,75 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierde littekens die het leven van de brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecte organisator dankt de Brandwonden Stichting al haar collectanten en gulle gevers in Bathmen voor hun bijdrage aan “de strijd tegen de littekens”

Tevens bedankt de plaatselijke collecte organisator, de Bathmense Brandweer voor het beschikbaar stellen van de ruimte voor het inleveren van de collectebussen.