Collecte opbrengst prinses Beatrix Spierfonds

BATHMEN – De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds heeft in Bathmen € 1884,62 opgebracht.Met medewerking van comitéleden, collectanten en inwoners heeft Bathmen een belangrijke bijdrage geleverd. Daarvoor hartelijk dank.