Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collecte Rode Kruis Bathmen

BATHMEN – In de week van 20 t/m 25 juni is zoals gebruikelijk gecollecteerd voor het Rode Kruis, afdeling Bathmen. Circa 70 collectanten zijn bij alle huishoudens in Bathmen langs de deur geweest om een bijdrage te vragen voor het werk van het Rode Kruis.En daar hebt u enthousiast aan meegedaan, getuige de goede opbrengst. Het bedrag is nagenoeg gelijk aan dat van het jaar 2015. De opbrengst in 2016 is € 3.282 (in 2015: € 3.435).

Het bestuur is dan ook grote dank verschuldigd aan de gulle gevers. Uiteraard is er veel waardering voor de inzet van de ruim 70 collectanten, die samen deze opbrengst tot stand brachten. Zonder uw aller hulp en medewerking en giften kan het Rode Kruis haar werk niet verrichten.

De opbrengst van de collecte komt volledig ten gunste van de afdeling Bathmen. Hieruit worden de vele activiteiten van de afdeling Bathmen van het Rode Kruis bekostigd, zoals uitstapjes (waar onder twee keer per jaar een lang weekend), opvang en verzorging bij calamiteiten, ontspanningsmiddagen, schouwburgbezoek, spelavond e.d. bedoeld voor hulpbehoevenden en ouderen. Zo wordt er zaterdag 6 augustus een ontspanningsmiddag gehouden bij de manege (zie ook andere aankondigingen in deze krant). Regelmatig kunt u informatie over alle activiteiten van de Rode Kruis afdeling Bathmen lezen in de Bathmense Krant.