Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collectenieuws

BATHMEN – Van 27 januari t/m 1 februari vond de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn in Bathmen veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.Deze enthousiaste inzet heeft in totaal een bedrag van € 1.975,67 opgeleverd, waarvan € 63,00 via de net ingevoerde QR-code.

Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een al dan niet aangeboren hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting: iedereen bedankt voor uw bijdrage.

Mocht u de collectant gemist hebben, uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag.

Meer informatie kun u vinden op www.hersenstichting.nl