Compassie

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Valentijnsdag (14 februari) ligt al bijna een week achter ons. Men zegt dat deze dag vernoemd is naar Sint Valentinus, een Roomse priester die veel goede werken deed en geliefden aanmoedigde om in het openbaar van hun liefde te getuigen.In het najaar vieren we Sint Maarten (11 november), waarschijnlijk vernoemd naar de heilige Martinus van Tours, een Romeinse soldaat die z’n mantel deelde met de armen.

En op 5 december is de beurt aan Sint Nicolaas (beter bekend als Sinterklaas), bisschop van Myra en beschermheilige van kinderen.

Wat bij al deze feesten opvalt, is dat het z’n oorsprong in de religie vindt en dat de heiligen werken van barmhartigheid doen. Heel Bijbels en interreligieus bovendien.

In alle wereldgodsdiensten ligt de nadruk op het eren van God en het doen van goede werken: ‘Gij zult de Here uw God liefhebben en de naaste als uzelf’!

Dan wordt het lichter op deze aarde, vrediger en lieflijker. Dat maakt je tot een gelukkig mens, zegt Jezus. En wie wil dat nu niet?

De heiligen van hierboven gaven ons het goede voorbeeld en worden nog steeds ‘gevierd’.

In de kerk en daarbuiten proberen we dat ook: ‘omzien naar elkaar’ dat is ‘compassie’.

Doet u met ons mee? Weet u wel:kom, in de kerk maar vooral ook in het leven van alledag!