Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Cultuurhuus Braakhekke verbouwt

BATHMEN – Dit jaar bestaat Cultuurhuus Braakhekke twaalf en een half jaar. Een moment om terug te kijken, maar vooral vóóruit te kijken. Als één ding duidelijk is geworden, is dat wel dat de behoefte aan een ontmoetingspunt in het dorp in de loop van de jaren steeds groter is geworden. Of je nu samen een kop koffie wilt drinken of daarbij ook wat andere activiteiten zoekt, binnen het Cultuurhuus is heel veel mogelijk.Steeds meer mensen weten de weg naar Braakhekke te vinden en we men merkt vooral overdag, dat daar veel ouderen bij zijn, die soms wat minder goed ter been zijn of die met een rollator of scootmobiel komen. Juist voor deze groep is een goede toegankelijkheid belangrijk.

Het bestuur hecht veel waarde aan een goede toegankelijkheid en heeft besloten dat dit veel beter kan en moet. Vandaar de plannen om de entree aan te passen. Straks gaan de deuren automatisch open en dicht en is er binnen voldoende ruimte om rollator of scootmobiel te parkeren.

Een andere aanleiding om te verbouwen is de beperkte ruimte in de foyer. Bij goed bezochte voorstellingen is de ruimte in de foyer, om in de pauze of na afloop een drankje te nuttigen, te krap. Voor sommige voorstellingen zoals de Battumse Revue wordt zelfs een tent aangebouwd om de mensen plek te kunnen bieden.

Er zijn voorbereidende gesprekken geweest met Wilco van der Wal en Herman Veldwachter over ontwerp en haalbaarheid, waarbij vanaf het begin ook gemeente Deventer, als eigenaar van het pand, betrokken is geweest. Hieruit zijn de huidige plannen ontstaan, waarbij de entree een stukje wordt uitgebouwd én voorzien van schuifdeuren. In de uitbouw is voldoende ruimte voor de garderobe. De ruimte waar zich nú de garderobe bevindt wordt bij de foyer aangetrokken, zodat deze capaciteit met vijftig procent wordt vergroot. Er is gekozen voor een eenvoudige uitbouw, waarbij het aanzicht van het pand zelfs nog fraaier wordt en waarbij de kosten relatief laag kunnen worden gehouden.

Gemeente Deventer verstrekt subsidie voor een gedeelte van de kosten, er zijn al financiële toezeggingen van enkele fondsen en er wordt nog gesproken met de provincie over een mogelijke financiële bijdrage. De bouwaanvraag ligt bij de gemeente en de verwachting is dat half april kan worden gestart met de verbouwing. Bij aanvang van het nieuwe theaterseizoen hoopt men dan de bezoekers in de aangepaste ruimten te verwelkomen.

Een deel van de kosten voor verbouw en inrichting zal het Cultuurhuus zelf moeten opbrengen. Omdat dit geld op korte termijn beschikbaar moet zijn, zal er geleend moeten worden. Daarbij wordt een beroep gedaan op Bathmenaren die het Cultuurhuus een warm hart toedragen.

 

Obligatielening.

Cultuurhuus Braakhekke schrijft hiervoor een obligatielening uit, waarmee men tenminste € 25.000,- hoopt te kunnen lenen. Dit werkt als volgt.

Er wordt gevraagd om deel te nemen aan deze obligatielening door aan het Cultuurhuus €100,- te lenen. Hiervoor ontvangt de deelnemer een genummerd certificaat als bewijs. Vanaf 2025 wordt jaarlijks ééntiende van de deelnemers uitgeloot en aan hen wordt het geld terugbetaald.

Iedereen ontvangt dus na enige tijd het uitgeleende geld terug.

Op de lening wordt geen rente betaald (bij de bank ontvang je ook geen rente meer), maar het levert de deelnemers toch een voordeel op. Want elk theaterseizoen worden er kaarten voor gratis voorstellingen verloot onder de deelnemers. Zo zal elke deelnemer de komende jaren een keer in aanmerking komen voor twee gratis kaartjes.

In de maand maart zal de uitgifte van obligaties beginnen en zullen gebruikers van het Cultuurhuus en alle Bathmenaren worden gevraagd het Cultuurhuus met een lening te steunen. Opdat ook de komende jaren weer een groot publiek gebruik kan blijven maken van een functioneel Cultuurhuus Braakhekke.