Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De Belangenvereniging Bathmen informeert u

BATHMEN – De Belangenvereniging Bathmen (BVB) zet zich in om de leefbaarheid in Bathmen in stand te houden. Op maandagavond 12 november informeert de BVB u over haar inzet in het afgelopen jaar.Naast bestuurlijke onderwerpen zal men u, zoals in de laatste nieuwsbrief is al aangekondigd, bijpraten over de ontwikkelingen rond de zo noodzakelijke geluidsbescherming langs de A1. Natuurlijk komen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de volgende fase in het centrumplan, het goederenvervoer over de rails en de gevolgen voor Bathmen door de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Deze algemene vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

U bent van harte welkom op maandag 12 november 20.00 uur in de Rotonde van ’t Dijkhuis, Gorsselseweg 2. Bathmen.