Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De Recreatieve Bridgeclub Bathmen is 35 jaar oud

De Recreatieve Bridgeclub

BATHMEN – In september 1980 begon de Recreatieve Bridgeclub al haar actieve leven met zeven paren, maar op 18 januari viert de club het feit dat ze 35 jaar geleden werd opgericht. Medeoprichter en langjarig voorzitter van de bridgeclub Toon Stenvert herinnert zich alles nog precies. “In feite ontstond onze club uit een soort onvrede. Er was in Bathmen de al lang gevestigde Bridgeclub Bathmen, waar wij allemaal lid van waren. Toen die club echter lid werd van de Nederlandse Bridge Bond werden onderlinge competitie en een zo hoog mogelijke score steeds belangrijker, naar ons gevoel ten koste van de gezelligheid waar het ons vooral om begonnen was”.Een ander belangrijk argument om een eigen bridgeclub te beginnen was het feit dat het bij de al bestaande Bathmense bridgeclub nog toegestaan was te roken, wat in 1980 nog redelijk algemeen geaccepteerd was, maar waar verschillende leden, waaronder Toon Stenvert c.s. wel problemen mee hadden. In 1980 begon de Recreatieve Bridgeclub Bathmen met zeven paren, maar de club groeide gestaag en in 2005 waren er meer dan 50 leden. De verhoudingen met de grotere broer in Bathmen bleven goed, al werden er door sommigen wel eens meewarig wat laatdunkende opmerkingen gemaakt over dat “amateurclubje”.

Gezelligheid bleef troef, al bleef serieus bridgen de hoofdzaak. Toon Stenvert: “Onze alternatieve bridge drives zoals de Sinterklaasverrassingsdrives, maar vooral de Scrabblebridge drives zijn legendarisch geworden.”

Toon Stenvert doet nog even een bekentenis over de prijzen die hij en zijn vrouw Alie na dit soort speciale drives mochten uitreiken. “Alie en ik hadden afgesproken dat de prijzen nooit duurder mochten worden dan € 2,50. Bridgers zijn wijndrinkers, maar vindt maar eens een fatsoenlijke fles wijn voor dat bedrag. Toch lukte ons dat bij de Lidl in Nordhorn en ik zie nog de prijswinnaars langdurig twijfelen voor de prijzentafel vol wijnen met exotische namen welke exquise wijn ze zouden nemen.”

Uit reacties van leden blijkt wel, dat ze al die 35 jaar lang veel speelplezier bij hun “cluppie” hebben beleefd.