Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

‘De wereld omgekeerd’

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Hebt u, net als ik, steeds vaker het gevoel dat de wereld op z’n kop lijkt te staan? We zien wereldleiders die er een potje van maken. Machtsmisbruik en corruptie zijn onder hen aan de orde van de dag. Maar we horen ook van doodgewone mensen die elkaar naar het leven staan. Die zich niets meer schijnen aan te trekken van wetten en regels die we met elkaar op landelijk en wereldniveau overeengekomen zijn.

Toch is er niets nieuws onder de zon. In de Bijbel lezen we dat bedreigers en bedriegers van alle tijden zijn, maar dat in de komst van Gods Zoon ‘Immanuël’ een nieuwe schepping is aangebroken. Hij leert ons een andere levenswandel die gestoeld is op liefde en rechtvaardigheid. Een handelen dat wars is van macht en egoïsme. Door zo te leven, brengen we vrede en verbinding tot stand. Het is de wereld omgekeerd!

Laat dát onze insteek zijn, in Bathmen en Okkenbroek, in Deventer en omstreken, in heel ons land – in heel onze wereld. Niet alleen tijdens Kerst, maar juist ook tijdens al die andere dagen van het jaar.

Wees wel:kom om het feest van deze ommekeer met ons mee te vieren.