De zin van het leven

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Wat is de zin van het leven? Het flauwe antwoord is; “Het leven zelf!” En toch zit daar een kern van waarheid in. Het gaat er dan om dat je leert hoe je om kunt gaan met alle ups en downs van het leven zonder jezelf suf te maken met drank of drugs. Het leven bestaat uit vele emoties zoals pijn, schuld, vies e.d.

Dit zijn signalen die soms heftige spontane reacties veroorzaken van boosheid of teleurstelling waar je later spijt van kunt hebben. Deze heftige reacties komen veelal uit ons onbewuste en rakelen oude pijn of boosheid op uit onze jeugd. Ik merk dan bij mezelf bijvoorbeeld dat ik me miskend of niet gehoord voel. Ik word dan stil en ga zitten mopperen. Anderen gaan bijvoorbeeld hard praten of zelfs schreeuwen.

Toch zijn dit belangrijke signalen die aan de oppervlakte komen. De zin van het leven is dan om deze emotionele signalen in stilte in verbinding te brengen met onze intuïtie of God die in ons is. Daarmee kunnen we in een gesprek met God onszelf bevragen of onze heftige reactie uit ons onbewuste verleden nog steeds zo heftig moet zijn nu we volwassen zijn. We kunnen dan bewust kiezen of we een volgende keer weer zo heftig willen reageren of proberen om anders te reageren door aan te geven dat het ons raakt en waarom. Met deze bewuste keuzes nemen we onszelf en de ander meer serieus en geven we meer zin en betekenis aan het leven van anderen en van onszelf. Dat is ook wat we proberen in de kerk en daarbuiten. Tijdens de vakantieweken blijven we dan ook gewoon elke zondag geopend. Wel:kom!