Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Programma Koningsdag, woensdagavond 26 en

donderdag 27 april 2017

BATHMEN – Zoals ieder jaar heeft de Stichting Oranjecommissie Bathmen een programma samengesteld in het kader van Koningsdag.

Dat programma ziet er als volgt uit:

Woensdagavond 26 april

21.00 uur: Start filmavond

Writing’s on the wall – Op deze avond zal de Oranjecommissie Bathmen op de Brink in de openlucht een film presenteren. Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd. Neemt u zelf uw hapje en drankje mee?

 

Donderdag 27 april

08.00 uur: Luiden van de klokken

09.30 uur: Ophalen van ballonnen. De kinderen uit Bathmen en Loo kunnen een oranje ballon ophalen bij de firma Dokter (Larenseweg 1-5).

10.00 uur: Aubade. Ook dit jaar wordt de dag geopend met de traditionele aubade bij ’t Dijkhuis. Hierbij zal een afgevaardigde namens de gemeente Deventer aanwezig zijn. Onder leiding van Bert Boverhof zullen liedjes worden gezongen in samenwerking met muziekvereniging Orpheus.

Tijdens de aubade mogen de kinderen de ballonnen oplaten. Is jouw ballon het verst gekomen? Dan krijg je een prijs die wordt aangeboden door Kindcentrum Kinderopvang Bathmen. Heb je jouw kaartje terug gekregen, dan kun je deze inleveren op school en bij Kindcentrum Kinderopvang Bathmen.

Aansluitend aan de aubade verzorgt Orpheus een miniconcert bij het Dijkhuis.

 

Programma voor de leerlingen van de basisscholen de Dorpsschool, de Rythmeen en de Looschool

Groep 1 en 2

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een kindervoorstelling in Cultuurhuus Braakhekke. De kinderen kunnen dan kijken naar de voorstelling ‘Circo Fiasco.’ De voorstelling begint direct na afloop van de aubade. Ouders/verzorgers zijn ook van harte uitgenodigd. De voorstelling duurt 45 minuten.

 

Groep 3 t/m 8

Voor deze leerlingen is er een nieuwe activiteit! Voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 start om 11.00 uur het spel ‘Fotojacht’ op de Brink. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf groepen gaan samenstellen. Een groep mag bestaan uit maximaal 6 kinderen, waarvan minimaal één ouder/begeleider. Verzin een leuke naam voor je groep en geef je uiterlijk voor woensdag 26 april op via info@oranjecommissiebathmen.nl o.v.v. fotojacht.

Ook dit jaar worden alle kinderen getrakteerd op een ijsje. Dit ijsje wordt mede aangeboden door Kindcentrum Kinderopvang Bathmen. Voor de ijsjes worden op de dag zelf ijsmuntjes uitgedeeld. Deze muntjes kunnen alléén op Koningsdag ingeleverd worden.

Kinderen uit de schoolkring Bathmen die buiten Bathmen op school zitten, kunnen voor het morgenprogramma worden opgegeven via info@oranjecommissiebathmen.nl

 

10.00 uur: Klootschieten

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Henk Oplaat, T 0570-541655 (na 15.00 uur).

 

13.00 uur: Middagprogramma op de Brink

De kleedjesmarkt op De Brink is een nieuw element op de middag. Op deze markt wordt aan alle inwoners van Bathmen, kinderen en volwassenen, de gelegenheid geboden om hun spullen te verkopen. De kleedjesmarkt is niet bedoeld voor commerciële verkoop of het verkopen van etenswaar.

Voor de jongste kinderen zullen een draaimolen en springkussen de gehele middag aanwezig zijn.

 

14.00 uur: Vogelschieten. Het vogelschieten zal plaats vinden op het grasveld De Nieje Bleke (kruising Gorsselseweg / Wolterinkhofstraat). Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Opgave hiervoor is mogelijk bij Jan Aaldert Baltes (T 0570-543253). Zolang er plekken vrij zijn, kan inschrijving plaatsvinden op de dag zelf.

 

Voor alle activiteiten geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘vol is vol.’ Aan de deelname van bovenstaande activiteiten zijn geen kosten verbonden.

Tijdens het middagprogramma zullen de prijswinnaars van het klootschieten bekend worden gemaakt. Het middagprogramma loopt door tot ongeveer 16.30 uur.

Naast het bovenstaande programma zal er ook door de Bathmense horeca weer een leuk muziekprogramma worden geboden, waardoor er ook ná 16.30 uur nog voldoende te beleven is in Bathmen.

De Stichting Oranjecommissie Bathmen behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Deelname aan de verschillende activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Voor actuele informatie kunt u terecht op de website en de facebookpagina.

Opgave voor de verschillende activiteiten kan via info@oranjecommissiebathmen.nl

 

Zonder uw hulp kan de Oranjecommissie géén Koningsdag organiseren. Voor het voortbestaan van de Stichting Oranjecommissie Bathmen is men op zoek naar vrijwilligers en donateurs. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail via info@oranjecommissiebathmen.nl of bij Marleen Otten, T 0570- 546447.

 

De Oranjecommissie wenst iedereen alvast veel voorpret, een fijne Koningsavond en Koningsdag met hopelijk stralend weer.