Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Definitieve opbrengst Ducks4tDijkhuis: € 16.019

BATHMEN – Het Ducks4tDijkhuis project werd woensdagavond 27 juni officieel afgerond met een presentatie aan de bewoners in de Rotonde van ’t Dijkhuis. De presentatie werd gegeven door leden van Rotaryclub Bathmen de Schipbeek, die dit evenement bedacht en uitgevoerd hebben.De avond werd begonnen met koffie en een lekkere appelflap. Daarna werd aan de aanwezige 25-30 bewoners uitgelegd wat er nodig was en gedaan moest worden om dit evenement tot een succes te maken en dat was héél wat. Er moesten badeenden gehuurd en opgehaald worden uit noord Friesland, er moesten bij diverse gelegenheden veel, héél veel loten verkocht worden en sponsoren moesten benaderd worden. Daarnaast was er een reclameoffensief op Facebook waarop de nodige berichten geplaatst moesten worden.

Er zijn spandoeken besteld, die opgehangen moesten worden. Ook zijn er persberichten geschreven en de horeca moest op poten gezet worden voor de dag van de duckrace. Het was een hele klus om het feestterrein in te richten met marktkraampjes, toiletten, zitgelegenheden, een schminkhoek, speeltoestellen voor de kinderen, een EHBO post en zelfs een ijscokar. Om er voor zorg te dragen dat alles eerlijk verliep moest er ook een notaris worden ingeschakeld. En dat was nog niet alles wat er gedaan en georganiseerd is voor die dag!

Bij de presentatie op 27 juni in ’t Dijkhuis waren ook twee leden van de band Kabaal aanwezig! Want tijdens hun optreden op de Brink, aansluitend aan de duckrace, mocht er nog gecollecteerd worden voor Ducks4tDijkhuis tussen de feestgangers door. Maar dat was niet hun enige bijdrage. Tijdens de presentatie in ’t Dijkhuis maakten de aanwezige bandleden van Kabaal bekend dat zij óók nog het fantastische bedrag van € 1000,- beschikbaar stelden voor de belevingstuin van ’t Dijkhuis. Daarna rondde Rotaryclub Bathmen de Schipbeek het totale bedrag, dat toen op € 15.500,- stond, af op € 16.000,-.

Als laatste maakte mevrouw Van Beek, directeur van ’t Dijkhuis, bekend dat een meisje uit Loo nog € 19,- was komen brengen voor de belevingstuin. Dat geld had ze opgehaald tijdens de optocht van het School- en Volksfeest in Loo. Daarmee werd het definitieve eindbedrag uiteindelijk vastgesteld op een schitterende € 16.019,-. Na de presentatie werd de avond met een drankje en een sapje afgesloten en werd er nog nagepraat over dit bijzondere evenement.

Deze zomer gaat een commissie onder leiding van mw. van Beek, met enkele leden van de Rotaryclub en enkele bewoners van ’t Dijkhuis, aan de slag om een mooi en functioneel ontwerp te maken. Daarna wordt de tuin aangelegd, waarbij ook dàn de leden van de Rotaryclub het werk waar mogelijk zelf zullen uitvoeren. Daarmee heeft Rotaryclub Bathmen de Schipbeek een mooie invulling gegeven aan haar 25 jarig bestaan!