Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Deventer Amateur Kunstenaars Vereniging (DAK)exposeert Cultuurhuus Bathmen


BATHMEN – Vanaf 11 februari tot en met 13 mei exposeert de DAK in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen. Er zijn werken te zien van 30 schilders en 9 keramisten. Middels deze expositie wil de DAK-leden niet alleen de veelzijdigheid en de hoge kwaliteit van hun kunstwerken tonen, maar ook getuigen van een bloeiende vereniging die dit jaar 50 jaar bestaat. Het jubileumjaar wordt gevierd met een reeks van workshops, lezingen en evenementen. Via de media en andere platformen kan men zien welke activiteiten er plaatsvinden.


De DAK is een vereniging opgericht in 1973. Zij is toegankelijk voor leden die in hun vrije tijd creatief bezig zijn of willen zijn met schilderen en tekenen, keramiek. De vereniging telt gemiddeld 85 tot 90 leden waarvan meer dan de helft ouder zijn dan 50 jaar.
De vereniging stelt zich ten doel de kunstbeoefening van de leden te stimuleren en te bevorderen. Zij wilt dit bereiken door het organiseren van werkbijeenkomsten, excursies, workshops, lezingen en het houden van tentoonstellingen.
Hoewel de zelfwerkzaamheid vooropstaat is er ook sprake van begeleiding door professionele kunstenaars bij de werkbijeenkomsten. Deze begeleiders kunnen ook zelfstandige cursussen aanbieden op specifieke thema’s zoals model tekenen, basiscursussen e.d. Een nieuw type activiteit zijn de zgn. zomeractiviteiten waarbij de leden zelf cursussen aanbieden aan medeleden en buitenstaanders.
Jaarlijks vindt er een grote tentoonstelling plaats in de Lebuinuskerk gedurende 3 à 4 weken in de zomermaanden. Bij dit evenement tonen de DAK-leden hun werken aan het grote publiek met mogelijkheid tot verkoop. De expositie is een jaarlijks hoogtepunt bij de DAK en trekt veel publiek. Het lidmaatschap biedt het lid de mogelijkheid om 2 bijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast kan het lid de zgn. open atelier bijwonen zonder begeleiding. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen met aanwezige leden wat stimulerend werkt voor de eigen ontwikkeling. Het samen bezig stimuleert ook de sociale contacten en vormt een belangrijke aanvulling op de individueel gerichte creatieve bezigheid.
De bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt door het aanbieden van een atelierplek. De DAK is momenteel gevestigd in de Horizon aan de koningin Wilhelminalaan. De huisvesting is een oud schoolgebouw met voldoende lokalen voor de verschillende vormen van kunstbeoefening als schilderen en tekenen, keramiek en etsen. Op verschillende dagen kunnen de groepen daar terecht.
Kortom: De DAK biedt de beginnende en gevorderde kunstbeoefenaars volop mogelijkheden om zich te ontplooien in het tekenen, schilderen, keramiek en etsen. Op de website van de DAK www.deventeramateurkunstenaars.nl kun je terecht voor nadere informatie.