Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dodenherdenking,

woensdag 4 mei 2016

BATHMEN – Dit jaar worden, evenals in andere jaren, de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Bathmen komt men daarvoor om 19.15 uur bij het “Westerhuis” samen.

In een stille tocht door het dorp gaat men onder klokgelui naar de oude begraafplaats aan de Deventerweg, waar bloemen op de graven van de gevallenen gelegd kunnen worden.

De Scouting afdeling Bathmen verleent haar medewerking aan deze herdenking door, met fakkels, bij de verschillende graven te gaan staan. Peter ten Dijke zal u verwelkomen door traditionele nummers te spelen op zijn Schotse doedelzak.

Op de begraafplaats zullen vermoedelijk enkele gedichten opgezegd worden.

Na tromgeroffel wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen, waarna men naar het ‘Monument voor hen die elders vielen’ en de ‘Gedenksteen voor de bevrijders’ gaat, bij het “Westerhuis” (oude gemeentehuis). Daar kunnen eveneens bloemen gelegd worden.

Hierna gaat men naar de Bathmense Dorpskerk voor een korte herdenking. Na een kort welkomstwoord door de tweede voorzitter van de Stichting Oranjecommissie “Bathmen en Loo”, mevr. Rina Beltman, zullen in deze dienst korte toespraken worden gehouden door de heer Joop Mol (oud lid van de 4 en 5 mei commissie “Bathmen en Loo”) en vervolgens een afgevaardigde van de gemeente Deventer.

Aan deze dienst zal Muziekvereniging Orpheus haar muzikale medewerking verlenen. Verder zal Close Company, een a capella koor uit Bathmen, haar medewerking verlenen. Ook zullen enkele jongeren meewerken aan deze herdenking.

De gezamenlijke Stichting Oranjecommissie “Bathmen en Loo” organiseert deze herdenking voor de gehele gemeenschap. Hopelijk zullen ook dit jaar velen, zowel jongeren als ouderen, van hun belangstelling blijk geven. De gezamenlijke Stichting Oranjecommissie “Bathmen en Loo” hoopt dat de verheugende opkomsten van de laatste jaren in dit jaar overtroffen zullen worden. Op deze manier wil men op waardige wijze hen herdenken, die in 1940- 1945 vielen voor onze vrijheid en vrede en zij die elders vielen.

De gezamenlijke Stichting Oranjecommissie”Bathmen en Loo” verzoekt de inwoners van het dorp vanaf zes uur de vlag halfstok te hangen.