Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Doek valt definitief voor Stichting OBB

BATHMEN – Op zaterdag 3 februari wordt het nieuwe onderkomen van de dorpsbibliotheek Bathmen in het centrum van Bathmen in gebruik genomen. Samenwerkend met de Wereldwinkel Bathmen, de Oud-heidkundige Kring Bathmen en de afdeling Publiekszaken van de gemeente Deventer, het Gemeenteloket, is er een coöperatie tot stand gekomen die mogelijk alleen maar winnaars kent.Bij die ingebruikneming op 3 februari etaleert de Stichting Openbare Bibliotheek Bathmen (OBB) zich nadrukkelijk als belanghebbende. En dat is terecht. Het bestuur van die OBB is verregaand verantwoordelijk voor de realisatie van deze nieuwe voorziening. Tegen de klip-pen op in zelfs bestuursrechtelijke zin, is deze accommodatie min of meer juridisch afge-dwongen. Laat er geen misverstand over bestaan; zonder de hardnekkige inzet van dat bestuur waren we in Bathmen waarschijnlijk opgezadeld met een aangeklede bibliotheek-bus! Wie waren de te bevechten tegenstanders? Allereerst de toenmalige directie van de OB Deventer. Maar óók het college van B&W Deventer, dat een convenant met OBB niet honoreerde (en met fatsoen niet meer kón honoreren). Erger nog was de oorlog van bin-nenuit. Dat wil zeggen vanuit Bathmense organisaties die in hun blazoen hebben staan de Bathmense bevolking te dienen, maar ondertussen platvloers eigenbelang nastreefden, of een volstrekte onkunde aan de dag legden van hoe de spelletjes gespeeld worden. Gaan die nu met de eer strijken?

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Bathmen feliciteert de Openbare Biblio-theek Deventer van harte met de nieuwe bibliotheekvoorziening. Binnen de bestaande verhoudingen is deze nieuwe opzet in de samenwerking met WW Bathmen en OK Bathmen hoopgevend. Die samenwerking verdient álle steun!

Intussen gaat het bestuur van OB Bathmen nu de vlag strijken. De missie, een volwaardige dorpsbibliotheek, lijkt bereikt en voorlopig (10 jaar) verankerd. Dát is wat wordt bedoeld met de mededeling bij het bloemboeket ter felicitatie met de ingebruikneming: het bestuur van de OBB  gaat nu over tot ontbinding van de Stichting OBB. Dat vraagt een speciale ju-ridisch/administratieve procedure, onder andere via de Kamer van Koophandel. Dat duurt nog wel een jaartje voordat dit definitief is afgerond. En vervolgens moeten bepaalde ‘be-scheiden’ van die stichting nog 7 jaar beschikbaar blijven.
Kortom: het bestuur OBB heeft, ondanks al hoge leeftijd, nog minimaal 7 jaar te gaan!

Namens het DB OBB’
Piet van der Klis, secretaris.