Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Doek valt voor Stichting OBB

BATHMEN – Het is niet te missen. De nieuwbouw van ‘Nieuw Papyrus’ in het dorpscentrum van Bathmen nadert zijn voltooiing. Eind januari 2018 betrekken de eerste gebruikers een groot deel van de begane grond. Dat betreft de nieuwe huisvesting van de dorpsbibliotheek, die daarin gaat samenwerken met de Wereldwinkel en de Oudheidkundige Kring. Daarmee vervalt tegelijk het bestaansrecht van onze Stichting Openbare Bibliotheek Bathmen (OBB).Het bestuur daarvan bleef actief betrokken bij ‘hun’ nieuwbouw. Dat dit vijf personen sterke bestuur tot het einde toe bij vlagen alles uit de kast moest halen om uiteindelijk deze nieuwe voorziening gerealiseerd te krijgen, is maar nauwelijks bekend. Weinigen beseffen hoe meer dan twaalf jaar, al vóór de fusie met Deventer, dit bestuur het hoofd moest bieden aan een structureel moeizaam proces. Eerst met het college van B&W van Bathmen; later met Deventer enerzijds en de directie van de Openbare Bibliotheek Deventer anderzijds, de belangrijkste spelers, vaak letterlijk tégenspelers. Precies twee jaar geleden forceerde het bestuur met een ongebruikelijk stap naar het college van B&W Deventer een heroverweging van de bestuurlijke rechtmatigheid waarmee harde overeenkomsten voor een fatsoenlijke nieuwe bibliotheekvoorzienig werden geschonden. Er volgde een keerpunt. Hierbij speelde ongetwijfeld ook een paar wisselingen in de wacht een rol: een relatief nieuwe wethouder, een nieuwe, doortastende gemeentelijke projectmanager en een nieuwe directeur van de Bibliotheek Deventer. Toen de benodigde vergunningen rond waren en de bouw onomkeerbaar, kon het bestuur in alle vertrouwen het eigendom van het oude bibliotheekgebouw alsmede het bijbehorende grondperceel overdragen aan Deventer. Dat hardnekkig volgehouden eigendom is uiteindelijk de énige troefkaart geweest waarmee het bestuur macht kon blijven uitoefenen in het hele proces.

Met gepaste trots gaat het bestuur dus nu de stappen zetten tot ontbinding van de Stichting OBB. Één van die stappen is een statutair verplichte ‘passende’ bestemming zoeken voor de resterende financiën. Met nóg meer trots valt te vermelden dat tegen deze achtergrond de Oudheidkundige Kring het verzoek kreeg om met financiële steun uit deze reserves drie ‘Thema-uitgaven’ te verzorgen: van de geschiedenis van de OKB zélf, die van onze Wereldwinkel en ten slotte die van ‘onze’ Bathmense Bibliotheek! De haalbaarheid hiervan wordt binnen de OKB onderzocht. Het enthousiasme ervoor is aanwezig.

Nog één slotopmerking. Er doen geruchten de ronde dat het bestuur van OBBathmen óók invloed had op wat er allemaal om die bibliotheekruimte beneden en vooral ook daarboven werd gebouwd! Daar past een eenduidig antwoord op. De invloed dáárop van het bestuur was niet anders dan die van de visboer op de wekelijkse dorpsmarkt. Wie ánders vertelt, is slecht geïnformeerd, of neigt naar een vorm van laster!

Het bestuur kijkt uit naar de daadwerkelijke opening van de nieuwe bibliotheek.

 

Namens het bestuur OB Bathmen:

Johan Bronsvoord (vz), Hein van Wijk (pm.), Ciska Soen-Steenhuis (lid), Margriet van der Werf-Reuser (lid),

 

Piet van der Klis (secretaris).