Doel: 2018 starten met het creëren van draagvlak voor diverse thema’s

BATHMEN – Nog onder de indruk van de overweldigende belangstelling bij de eerste thema-avond heeft de Projectgroep Dorpsagenda de vervolgstappen vastgesteld richting een levende Dorpsagenda. Daarbinnen kunnen verschillende themagroepen enthousiast en doelgericht werken om hun plannen gerealiseerd te zien krijgen voor een vitaal en leefbaar Bathmen.Henk Nikkels, lid van de Projectgroep Dorpsagenda: ,,Het idee is, dat elke themagroep een vertegenwoordiger heeft in de Projectgroep Dorpsagenda. In eerste instantie zal deze het initiatief nemen voor de vorming van de themagroepen met de mensen die zich op 15 november gemeld hebben. De focus ligt hierbij op het verder creëren van draagvlak en draagkracht voor het specifieke thema.’’

De Projectgroep Dorpsagenda gaat eind januari een vervolgafspraak plannen voor elke themagroep. Die bijeenkomst wordt opnieuw in de Bathmense Krant aangekondigd, zodat iedereen opnieuw uitgenodigd is.

Henk Nikkels: ,,Als er een themagroep is kunnen de leden samen aan de slag om een plan te maken. Dan gaat het om: wat willen we bereiken, hoe gaan we dit doen, wat en wie hebben we daarvoor nodig en wanneer willen we dit bereikt hebben.

Het is belangrijk om het dorp en ook de gemeente te betrekken in wat we als dorp belangrijk vinden en  wat we willen bereiken. Het plan is om in het voorjaar onze plannen voor Bathmen te presenteren aan de gemeente en aan iedereen in het dorp. Zo willen we de vaart er in houden en stimuleren dat de Dorpsagenda iets is dat zorgt voor concrete resultaten.’’

 

De actuele thema’s zijn:

• Station in Bathmen.

• Evenementendorp Bathmen.

• Herinrichting Brink.

• Dementievriendelijk Bathmen.

• Starterswoningen Bathmen.

• Sportfaciliteiten Bathmen.

 

Iedereen is uitgenodigd om mee te helpen aan de uitwerking van een thema of mag zelf een thema inbrengen via dorpsagendabathmen@gmail.com Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de mensen in de projectgroep: Dick Bielderman, Hannie Biemolt, Henk Blankena, Rinus Bos, Harmen Groenouwe, Dia Looman en Henk Nikkels. Als projectteam willen we blijven stimuleren om tot een plan en dan tot realisatie te komen. En via regelmatige communicatie informeren we iedereen over de voortgang.

 

De Projectgroep Dorpsagenda.

Bathmen Beter Best.