Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Donderdag 19 november informatieavond Periodieke gift en Kerkbalans

Voor hetzelfde geld geeft u meer!

BATHMEN – Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen verzorgt op donderdag 19 november 2015 een informatieavond over de mogelijkheden van het doen van een Periodieke Gift, voorheen notariële schenking. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van uw inkomen, en hiermee kan het fiscale voordeel oplopen tot maximaal 52%!Veel gemeenteleden maken met hun jaarlijkse bijdragen, onder andere via Kerkbalans, het werk van de kerk mogelijk. Daar is men u zeer dankbaar voor, want de kerkelijke gemeente kan niet zonder uw giften.

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Sinds 2014 is het makkelijker geworden met meer belastingvoordeel een gift te doen. Daar gelden echter bepaalde regels voor, namelijk voor giften boven de 1% (minimaal € 60,-) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Het aangaan van een periodieke gift is voor u interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als u (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

Geïnteresseerd? Op donderdagavond 19 november om 20.00 uur in de Dorpskerk bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond over de mogelijkheden tot een Periodieke Gift (schenking). De voorwaarden van de belastingdienst zullen dan worden toegelicht, er is mogelijkheid om (samen) globaal, te bekijken wat uw voordeel zou kunnen zijn. Naast de kerkrentmeesters is er een accountant aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Alvast zelf even kijken? Ga naar: www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel