Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpsagenda: dementievriendelijk Bathmen

BATHMEN – Afgelopen voorjaar hebben de ambassadeurs van het initiatief ‘Dementievriendelijk Bathmen’ een informatieavond georganiseerd waarbij ervaringsdeskundigen aan het woord kwamen. Ook werd aan deelnemers gevraagd zich uit te spreken over wat zij belangrijk vinden als het gaat om een dementievriendelijk Bathmen én over de te ondernemen acties. Dit gebeurde aan de hand van stellingen.Volgens de deelnemers is het ten eerste belangrijk dat wij informatie over dementie verzorgen, want gebrek aan kennis is de grootste oorzaak van veel problemen in de omgang van mensen met dementie. Ook weet niet iedereen de weg te vinden naar informatie over dementie.

Bij ‘informatie verzorgen’ gaat het om initiatieven als lezingen en trainingen geven aan mantelzorgers en andere direct betrokkenen, maar ook aan ondernemers, verenigingen, scholen. “Door te informeren ontstaat begrip en worden taboes doorbroken” waren mooie en rake woorden die, die avond uitgesproken werden.

Wat de deelnemers nog meer belangrijk vonden was ‘een veilig thuis’ en ‘iedereen is welkom’. Mensen met dementie kunnen zich soms zo gedragen, dat zij in en om huis in onveilige situaties terecht komen. Het is dan zaak om als samenleving alert te zijn en adequaat te reageren.

Bij ‘Iedereen is welkom’ kwamen we er achter dat we, vaak zonder het te beseffen, in onze samenleving (zowel fysieke als psychologische) drempels opwerpen voor mensen met dementie. Het dagelijks leven, de contacten met de gemeente, het verenigingsleven, sport. En ook in de openbare ruimte zijn er omgevingselementen die mensen met dementie hinderen of die onnodige gevaren creëren bijvoorbeeld slechte stoepen. Het aanbrengen van pictogrammen en herkenningspunten in de omgeving kan dan een oplossing zijn.

We beseffen ons dat er heel wat te doen valt. Daarom nodigen we Bathmenaren uit die zich betrokken voelen, zich bij ons aan te sluiten. Daarvoor kunt u zich aanmelden via het mailadres DementvriendelijkBathmen@outlook.com Met meer handen is het lichter werken. Verder sluiten we ons aan bij andere initiatieven, als Deventer Dementievriendelijk en Alzheimer Nederland. Overigens zijn onze acties ook van toepassing voor mensen met onbegrepen gedrag en voor mensen met een lichamelijke beperking. Uiteraard daar waar mogelijk is.

In het najaar gaan we starten met het geven van lezingen en trainingen aan verschillende doelgroepen en geven zo al doende invulling aan een dementievriendelijk Bathmen.

Bathmen Beter best