Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpsagenda: sportfaciliteiten

BATHMEN – Op 15 november 2017 heeft de eerste thema-avond Dorpsagenda Bathmen plaatsgevonden. Inwoners uit Bathmen hebben hier laten horen welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Hieruit is een aantal thema’s benoemd, waaronder aanpassing, clustering sportfaciliteiten. Vervolgens is een projectgroep met dit thema aan de slag gegaan.De projectgroep bestaat uit Wim Holmer, Dennis Jansen, Marcel Elferink, Steven Meijerhof, Maurice Laarhoven, Johan Roetert, Reineke IJspeert en Gerrit Nikkels.

De projectgroep heeft als doelstelling om op korte termijn, eind 2018, vast te stellen of er, binnen de kaders van de projectopdracht, de bouw van een nieuwe sporthal haalbaar is. Daarnaast wordt voor de langere termijn een visie geschreven t.b.v. van de sportfaciliteiten in Bathmen en omgeving die aansluit op het accommodatiebeleid 2020-2040 van de gemeente Deventer.

Sport is belangrijk in onze samenleving. Sport houdt mensen fit, jong en oud. Gemeenten, provincies en het rijk zijn ermee bezig. De komende jaren wordt er veel geld uitgetrokken om sportactiviteiten te stimuleren en voor iedereen mogelijk te maken. Daarom is het belangrijk dat we voor de toekomst helder hebben wat we willen met elkaar.

Bathmen heeft ook belang bij goede sportvoorzieningen. Wie gaat er voor zorgen dat we als dorp daarin participeren? Beleidsmakers maken het beleid niet meer alleen; er wordt ook input verwacht van de burgers. Een vitale omgeving, vitale verenigingen en activiteiten krijgen de aandacht.

De Dorpsagenda geeft ons, ook ten aanzien van sportvoorzieningen, een platform om onze wensen kenbaar te maken. “Onze wensen” zijn in dit geval de wensen van alle belanghebbenden die gebruik maken of willen gaan gebruik maken van sportvoorzieningen in Bathmen.

Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met Johannes Vermeulen (wijkmanager Deventer Buiten) en Joost ten Bulte (gemeente Deventer, programmaonderdeelmanager Sport). De gemeente is bezig om sportaccommodaties in beeld te brengen ten behoeve van het beleid voor de periode 2020-2040. Hier willen wij onze input aan leveren. Dit sluit dan weer mooi aan bij de doelstellingen van de Dorpsagenda. De projectgroep rekent hierbij op de input van alle belanghebbenden.

Op verschillende manieren gaan we informatie verzamelen. U zult daar binnenkort ongetwijfeld meer over horen. Als u nu al ideeën heeft of vragen hebt, neem dan contact op.

Samen kunnen we zorgen voor een goed niveau van sportvoorzieningen in Bathmen.

Via een nieuwsbrief brengen belangstellenden op de hoogte van de voortgang van het project. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor inschrijven door een e-mail te sturen naar sportvoorzieningenbathmen@gmail.com

Battum Beter Best.

 

Gerrit Nikkels, projectleider.