Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpsagenda

BATHMEN – Ruim dertig betrokken Bathmenaren zijn dinsdagavond 13 februari in het Cultuurhuus bij elkaar gekomen om te werken aan de Dorpsagenda. Onderverdeeld in verschillende themagroepen hebben zij onder meer de woningbouw, de herinrichting van de Brink en de mogelijkheden van Bathmen als ‘dementievriendelijk dorp’ besproken.Verder was er aandacht voor het politieke debat dat maandagavond 5 maart in Het Café Braakhekke plaatsheeft. Dan wordt gekeken hoe politieke vertegenwoordigers in de gemeente tegen de plannen op de agenda aankijken.

Ondanks de startfase waarin de themagroepen zich veelal nog bevinden, hebben de Bathmenaren die zich voor de Dorpsagenda verenigd hebben al goed nagedacht over wat er moet gebeuren. Tijdens de werkavond bespraken zij wat er goed gaat in Bathmen en waar binnen de thema’s die momenteel op de agenda staan – woningbouw, sportfaciliteiten, dementievriendelijk dorp, treinstation, ondernemen en herinrichting Brink- juist de moeilijkheden en verbeterpunten liggen. Ook is er gekeken hoe het nodige draagvlak te realiseren valt en welke stappen de verschillende themagroepen nu moeten gaan maken om te tot een optimaal resultaat te komen.

Een eerste stap blijkt het onderzoeken van welke expertise nog noodzakelijk of wenselijk is te zijn, aangezien de themagroepen zich veelal nog in de startfase bevinden. Dat biedt Bathmenaren die zich betrokken voelen, graag mee willen denken en een bijdrage wensen te leveren aan het realiseren van dorpsinitiatieven alle kansen en mogelijkheden om nog aan te haken bij dorpsgenoten die zich bezighouden met de zes thema’s die momenteel op de Dorpsagenda staan.

Het projectteam nodigt een ieder die zich aangesproken voelt dan ook van harte uit om zich aan te sluiten. De leden zijn ervan overtuigd dat er in Bathmen op velerlei gebied veel deskundigheid aanwezig is, en dat, wanneer deze wordt ingezet voor de Dorpsagenda, de themagroepen verzekerd zijn van stevige en doordachte plannen, die de doelstelling van een vitaal en leefbaar dorp bereikbaar maken.

Om die plannen daadwerkelijk te realiseren zal ongetwijfeld op veel fronten steun nodig zijn van de gemeente Deventer. Hoewel ze nog niet concreet gevormd zijn, is het interessant om van de politieke vertegenwoordigers te horen hoe zij tegen de thema’s aankijken en deze beoordelen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet is het daarom hoog tijd om afgevaardigden van verschillende politieke partijen kleur te laten bekennen tijdens een Politiek Café. Dat vindt maandagavond 5 maart plaats in Het Café Braakhekke. Waar kunnen wij als Bathmen steun verwachten, waar wordt het moeilijk en op welke punten zien de politici wellicht zelfs juist verdere mogelijkheden? Kortom: hoe denken zij het mooiste dorp in de gemeente vitaal en leefbaar te houden?

Noteer het politieke debat op 5 maart alvast in uw agenda. In één van de volgende edities van de Bathmense Krant leest u meer over deze politieke avond.