Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpskerk Bathmen:

Bed, bad en chili con carne

BATHMEN – Het Meester Geertshuis aan de Assenstraat in Deventer is een oecumenisch diaconaal centrum  van protestantse, remonstrantse, doopsgezinde en katholieke kerk in de gemeente Deventer.

Het is een plek waar mensen, die in het in het leven niet zo getroffen hebben door onrecht en uitsluiting, elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Bij het Meester Geertshuis is het dagelijks een zoete inval. Zo ook op dinsdagavond bij de Pot van Geert. Dan wordt er door steeds wisselend stel mensen een voedzame maaltijd bereid. Er zijn vaste eters, maar ook onverwachte gasten worden niet met een lege maag weggestuurd. Net zoals men in Deventer mensen niet onder de brug willen laten slapen.

Dat laatste gaf de wethouder van sociale zaken onlangs aan naar aanleiding van de bed-bad-broodregeling van de regering. In die regeling gaat het om mensen die na een afgewezen asielaanvraag nog legaal in ons land verblijven, in afwachting van terugkeer.

De gemeente Deventer en het MGH zijn in gesprek om onderdak te bieden aan deze mensen.

Het is daarbij van belang om bewogenheid en enthousiasme te verbinden met praktische haalbaarheid en realisme.

Dit is pure diaconie: barmhartigheid én gerechtigheid komen samen.

Het geven van praktische hulp, én het goed afstemmen van de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en kerken. Goed om hier als partijen samen de schouders onder te zetten.

Het gaat tenslotte om de meest behoeftigen in onze stad. Reageren? henk-jan@meestergeertshuis.nl of 06-46166193