Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpskerk Bathmen:

De kerk? De kerk bestaat niet!

BATHMEN – Soms hoor je mensen wel ‘ns van alles en nog wat over ‘de kerk’ zeggen. ‘De kerk’ moet zus en ‘de kerk’ moet zo. Of ‘de kerk’ heeft dit fout gedaan of ‘de kerk’ heeft dat nagelaten. Je vraagt je bij al die opmerkingen wel af: wat of wie is die kerk eigenlijk?

In Bathmen is dat meestal hartstikke gemakkelijk: als het over ‘de kerk’ gaat, dan gaat het meestal over de Dorpskerk. Maar ja, als daarmee alleen het gebouw wordt bedoeld dan kan het daar natuurlijk nooit aan liggen. Een gebouw kan niet iets doen en kan dus ook niets verweten worden. Als met ‘de kerk’ de kerkmensen worden bedoeld, ligt dat vanzelfsprekend heel anders. ‘De kerk’ – dat zijn de kerkmensen. En dat zijn gelukkig niet alleen de mensen die op zondag naar de kerk gaan – maar dat zijn alle mensen die op een of andere manier kerklid zijn! De kerk is dus niet een gebouw. De kerk zijn ook niet de mensen die (vooraan) in de kerk zitten. Nee, de kerk bestaat uit alle kerkleden – ook zij die al 50 jaar geen voet in het kerkgebouw hebben gezet. Mooi is dat toch dat het lidmaatschap niet afhangt van de kerkgang. Maar waar hangt het dan wel vanaf? Dat geeft te denken. Vaststaat in elk geval dat je een kerklidmaatschap niet kunt kopen. En wat ook vaststaat dat kerkleden andere leden wat naar voren schuiven – maar dat alle verantwoordelijkheden van je afschuiven niet tot de mogelijkheden behoort. De kerk – dat is iets wat alle kerkleden allemaal met elkaar samen doen. Simpel. En net zo simpel is het dat wanneer er te weinig kerkmensen zijn die nog wat doen, de kerk ophoudt te bestaan. Helemaal niet erg want de kerk gaat dan gewoon ergens anders verder.

Zo is de kerk ooit in Bathmen ontstaan en zo bestaat de kerk in Bathmen nog steeds. Die kerk roept alle leden op om zondag naar de Dorpskerk te komen, om 10.00 uur. Ds. Joop Mol zal voorgaan, het avondmaal zal worden gevierd én de cantorij zal aan deze viering meewerken. Naast alle leden zijn ook alle niet-leden van harte wel:kom!