Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpskerk Bathmen:

Franciscus en de moslims

BATHMEN – Franciscus van Assisi (1182-1226) leefde in een tijd dat er zgn. ‘heilige’ oorlogen gevoerd werden. Zelfs de paus riep op tot kruistochten om het heilige land te heroveren op de moslims.

Franciscus dacht er totaal anders over. Hij en zijn broeders wilden net als Jezus, leven in nederigheid. Franciscus voelde zich niet meer dan moslims, maar deelde werk en eten met elkaar. Veel christenen in die tijd vonden Franciscus maar naïef. In hun ogen waren moslims niet te vertrouwen. Je ging je leven toch niet met hen delen! Franciscus dacht er totaal anders over. Hij was van mening dat de vredesgroet van Jezus: ‘Vrede zij met u’ een soort antwoord was op de vredesgroet van de moslims ‘salam alaykum, vrede zij u.

De huidige paus Franciscus doet zijn naamgenoot eer aan. Hij roept op tot dialoog met de islam. Deze paus is er van overtuigd dat elkaar ontmoeten de enige optie is om vreedzaam samen te kunnen leven. Van elkaar horen en leren wat je echt bezig houdt. Luisteren naar hoe je wederzijds de uitingen van fundamentalisme ervaart en wat het met je doet. Proberen om inzicht te krijgen in de belangen, impact en beweegredenen van de ander. De Raad van Kerken Deventer en de moslims zoeken steeds vaker de dialoog. Er zijn ontmoetingen tussen kerk- en moskeebesturen, dialooggroepen van parochianen en moskeebezoekers, vrouwen ontmoeten elkaar. Het is geen nieuws, het haalt de krant niet. Maar door met elkaar te praten hopen moslims en christenen bij te dragen aan meer begrip en vrede in de samenleving.