Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpskerk Bathmen mooi en functioneel heringericht

BATHMEN – ,,Je vermeldt toch wel dat we nog een stuk of tien van die mooie kerkbanken te koop hebben? Het zijn de laatste’’, zegt Henny Tuut aan het eind van het gesprek over de nieuwe inrichting van de Dorpskerk. Henny, pastoraal medewerker van de Protestantse Gemeente Bathmen, is ook coördinator van de Herinrichtingscommissie en samen met haar medecommissieleden Elly Meuleman en Jan Kerkdijk vertelt ze over de achtergronden en de huidige stand van zaken rond de herinrichting.Henny Tuut: ,,Dit soort processen vindt in vele kerken in Nederland plaats. Enerzijds is dat het gevolg van minder kerkbezoek, al valt dat in Bathmen eigenlijk best mee, maar anderzijds maken vooral ook de andere functies die onze kerk tegenwoordig vervult, dat ook hard nodig. In plaats van de plek waar vroeger bijna uitsluitend de erediensten op zondag en kerkelijke feestdagen werden gehouden, is ook onze Dorpskerk tegenwoordig een plaats waar vele activiteiten van verschillende aard plaats vinden.’’

Dorpskerk Bathmen mooi en functioneel

Elly Meuleman vult aan: ,,Natuurlijk blijven de erediensten heel belangrijk, maar er vinden ook allerlei vergaderingen, jeugddiensten, wijkavonden, tentoonstellingen, concerten en nog veel meer activiteiten in de kerk plaats. En allemaal hebben die hun eigen behoefte aan zitplaatsen, een bepaalde opstelling, aankleding enzovoorts. Dat vereist dus een grote mate van flexibiliteit en dan zijn die overigens mooie kerkbanken niet handig.’’ Al enkele jaren werd er binnen de kerk gepraat over de noodzaak van meer flexibiliteit in de ruimtes en de noodzaak om de inrichting van de kerk aan te passen aan de tijdgeest en de andere behoeftes. Henny Tuut: ,,We hebben dat een paar jaar geleden ook in ons beleidsplan vastgelegd en er geld voor vrijgemaakt. De laatste grote renovatie en herinrichting dateert van zo’n 40 jaar geleden en dan wordt het hoog tijd voor een nieuwe indeling. Ook in je eigen huis schud je de zaak zo nu en dan eens lekker op.’’

Sinds een goed jaar is de Herinrichtingscommissie serieus bezig met de planning en de uitvoer. Jan Kerkdijk: ,,Eerst hadden we zelf met ons clubje enkele opstellingen bedacht en uitgeprobeerd, maar eigenlijk kwamen we daar niet goed uit. Van de twee kerkarchitecten die we daarna gevraagd hadden een eerste idee te maken, hebben we de bekende kerkarchitect Pim van Dijk uit Zutphen gekozen. Door het hele land heeft hij al soortgelijke projecten uitgevoerd en hij begrijpt de filosofie en de spiritualiteit die bij zo’n proces te pas komt heel goed. Zijn presentatie daarna met de concrete voorstellen sprak de commissie, maar ook een groot aantal kerkleden erg aan. We zijn met een forse groep mensen gaan kijken naar de kerken in Laren en Vorden, waar hij een dergelijk project had uitgevoerd en dat leidde op zichzelf al weer tot meer ideeën. Iedereen, ook leden die heel kritisch tegenover de veranderingen stonden, kreeg de kans hun zegje te doen’’. Na deze uitgebreide oriëntatie werd het tijd voor handelen, werden er bestellingen geplaatst en nog wat later werden de materialen geleverd. Aan vrijwilligers geen gebrek bij het uitruimen en het helpen bij de nieuwe inrichting.

Lang niet alles van de oude inrichting is opgeofferd. Verschillende elementen van blijvende waarde zijn behouden, zoals bij voorbeeld de kaarsenstandaarden die dorpssmid Ab Veldwachter jaren geleden nog van de wagenwielen van een koets had gemaakt. Jan Kerkdijk: ,,We hebben zelf met vrijwilligers een mooie en praktische familiehoek, vooral ook voor kinderen, gerealiseerd. De koffiehoek ziet er naar ons idee ook sfeervol en gezellig uit. Daar konden we nog wel enkele van die mooie kerkbanken gebruiken, maar voor de rest gebruiken we alleen maar stoelen.’’

Het totaal ziet er nu sfeervol en ingetogen, maar ook open en licht uit. Elly Meuleman: ,,De kijk- en looprichting in de kerk is gebaseerd op onze oude kerkelijke tradities, namelijk zoals het licht komt uit het Oosten, zo is de overheersende kijkrichting echt ook bij ons in de kerk gericht naar het koor, waar dat mooie opengewerkte houten kruis staat. In die lijn staan ook het mooie doopvont, de avondmaalstafel en de katheder waar de voorganger nu achter staat in plaats van op de kansel’’.

De reacties van de gemeenteleden zijn vrijwel allemaal heel positief. Een puntje van kritiek is nog de geluidsinstallatie die ook helemaal nieuw is, maar dat lijkt meer een kwestie van inregelen en nog wat simpele ingrepen. Henny Tuut: ,,Er zijn zeker nog verdere wensen, zoals het aanschaffen van mooie nieuwe stoelen, maar daar is nu even geen geld meer voor. We hebben echt de indruk, zeker na alle positieve reacties, dat we een mooie stap voorwaarts hebben gedaan.’’