Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dorpskerk: muziek uit de Oriënt

Protestantse Gemeente Bathmen!

BATHMEN – Van 17 t/m 25 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden met als thema: ‘Vrede verbindt’. Voor de eerste vredeszondag op 18 september worden door verschillende kerken in Deventer vluchtelingen uitgenodigd om mee te werken aan een viering. In onze Dorpskerk werkt de Iraanse vluchteling Mehdi Golshanzadeh mee. Mehdi zingt enkele Iraanse liederen en licht ze zelf toe. Hij begeleidt zichzelf op traditioneel Perzische instrumenten als de Tanboor en de Daf. Het wordt een bijzondere internationale viering want de Bathmense Cantorij o.l.v. Theo Tobé zingt mee. Na afloop is er gelegenheid om met Mehdi in gesprek te gaan. Mehdi spreekt Nederlands en wil desgewenst vertellen over zijn leven in Iran. U bent allemaal van harte welkom, zondag om 10.00 uur in de Dorpskerk!

Vredesweek: aandacht voor het Midden-Oosten

PAX Ambassade van de Vrede Deventer vraagt in de vredesweek aandacht voor de gewelddadige gebeurtenissen in het Midden- Oosten, c.q. de Oriënt. Denk hierbij o.a. aan de Koerden, de Palestijnen, de burgers van Syrië en Irak, de miljoenen mensen op de vlucht of levend in overvolle tentenkampen. De Ambassade heeft daartoe activiteiten gepland waar iedereen aan mee kan doen. Er is een Stille Tocht en Stiltekring op dinsdag 20 september om zo de verbondenheid met alle slachtoffers van het brute geweld in en rond Syrië tot uitdrukking te brengen. Op 22 september wordt om 16.00 uur de jaarlijkse Vredesweeklezing gehouden in Hogeschool Saxion door professor Leo Lucassen (Universiteit Leiden). Hij is gespecialiseerd in internationale migratiestromen en de internationale arbeidsverdeling. Het thema van zijn lezing is: ‘Immigratie is van alle tijden’.

De Ambassade van de vrede werkt samen met het ‘Festival de Oriënt’. Dit Festival biedt een breed cultureel en inhoudelijk programma waarin de ontmoeting tussen ‘oost en west’ centraal staat om zo het wederzijds begrip te vergroten. De bovengenoemde landen en volkeren komen in het program van De Oriënt voor. Door te kiezen voor de periode van de Vredesweek onderstreept Festival De Oriënt dat ze via cultuur, gesprek en debat de tegenstellingen wil overbruggen. Meer informatie: www.vredesweek.nl