Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Droomkerk…

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – De eerste christenen zagen zichzelf als vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Ze keken echter niet neer op het land waar ze woonden. Ze aanbaden het land ook niet. In feite zagen ze uit naar een ander vaderland. Het Bijbelse visioen van dat andere vaderland – een rechtvaardige samenleving – inspireerde hen om alvast op die nieuwe manier samen te gaan leven.Ze deelden hun huis, geld en goederen, ontfermden zich over zieken, vluchtelingen, gevangenen. Kwaad werd niet met kwaad vergolden of moord met moord. Zij zagen het als hun opdracht om elkaar te dienen. Christenen volgden hierdoor Jezus van Nazareth. Hij was de partijganger van de armen bij uitstek. Hij redde ‘mensen die geen verweer hebben’. (Citaat Huub Oosterhuis.) Op deze wijze in het leven staan vraagt een nieuwe manier van kijken naar jezelf en wie je zou willen zijn voor je naaste. Maar je gaat ook anders kijken naar de samenleving. Hoe rechtvaardig is die samenleving? Zijn er mensen die buiten de boot vallen? Mensen waar niemand oog voor heeft? Tot op de huidige dag vragen christenen zich af: hoe kunnen we partijgangers van de armen worden? De Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek heeft deze vragen hoog op de agenda gezet. Zij droomt over zichzelf als een gemeente die er toe doet. Die een verschil maakt in de samenleving. Komende zondag start ze met het zoeken naar antwoorden in een bijzondere dienst van vieren en ontmoeten. Weet u welkom om mee te doen, vanaf 10.00 uur in de Dorpskerk van Bathmen!