Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Een ‘Chevalier’ voor een ridder

BATHMEN – Tijdens de jaarlijkse donateursdag op zaterdag 4 november van de Stichting Bathmense Beiaard heeft beiaardier Jan Willem Achterkamp het door hem speciaal voor Tonny in ‘t Hof gecomponeerde muziekstuk voor carillon ‘Chevalier’ ten gehore gebracht.Op 8 oktober werd Tonny in ’t Hof tijdens een concert van de Muziekkring Bathmen verrast door burgemeester A. Heidema met een Koninklijke onderscheiding en hij werd benoemd tot ridder in de order van Oranje Nassau.

Deze onderscheiding was voor Jan Achterkamp de aanleiding om het muziekstuk ‘Chevalier’ (ridder in het Frans) voor Tonny te componeren. Jan omschrijft het stuk als “Het is een rapsodisch verhalend stuk geworden, waar iedereen op zijn eigen wijze naar kan kijken/luisteren, gelijk het leven zelf. Alle thema’s ontspringen als het ware aan de bron van twee tonen. De H en de F uit de naam Hof. Dit wordt ook wel het kiemcelprincipe genoemd. Het stuk eindigt zoals het begon: een regendruppel, die verdampt en weer tot regendruppel wordt. (Gallico).” Nadat voorzitter Henk Jansen de plannen voor het 10 jarig bestaan in 2018 had verteld, werd de partituur door Jan aan Tonny overhandigd. Jan vertelde hoe hij het vele vrijwilligerswerk van Tonny in het stuk heeft verwerkt. Ook deze keer was het een verrassing voor Tonny in ’t Hof, die penningmeester is van de Stichting Bathmense Beiaard. Met zijn dochter en de donateurs heeft hij vervolgens op het kerkplein genoten van deze première.

Jan Willem Achterkamp is naast dorpsbeiaardier in Bathmen ook stadsbeiaardier van Deventer. Voor het oudste Hemony-carillon van Nederland in de Lebuïnustoren schreef hij o.a. Pentameter. ‘Chevalier’ is de jongste telg van de vele stukken die Jan heeft geschreven voor het jongste Hemony-carillon van Nederland in Bathmen.