Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Een feest van uitdelen: het geld van Boeldag 2018 wordt uitgedeeld!

Door Evert van de Weg.

BATHMEN – De Dorpskerk moest 46 jaar geleden nodig gerestaureerd worden en om dat mee te helpen bekostigen besloot de Plattelands Jongeren Bathmen (= PJB) een Boeldag te organiseren en de opbrengst aan het Restauratiefonds te schenken. De actie werd een doorslaand succes en een traditie was geboren. De PJB vormde een Boeldagcommissie en ging sindsdien de opbrengst van de opeenvolgende Boeldagen uitdelen aan allerlei instellingen in Bathmen die sociaal en cultureel werk in Bathmen verrichten. Op die manier is in die afgelopen 46 jaar al 268 duizend Euro uitgedeeld!Inmiddels is de organisatie van de Boeldag een gestroomlijnde operatie geworden. Vele vrijwilligers, dit jaar 135 vrijwilligers in totaal, zetten zich enorm in bij het ophalen van de spullen, het sorteren, het verlenen van allerlei diensten bij de rommelmarkt en de veiling daarna. Een belangrijke financiële bijdrage leveren niet alleen de sponsoren door het gratis aanbieden van dranghekken, opslagruimte enzovoorts maar zeker ook de dames van de Oliebollencommissie van de Vrouwen van Nu. Met veel inzet bakken zij de lekkerste oliebollen en in de manege overheerst dan ook die heerlijke baklucht. Ook de gemeente Deventer draagt bij aan de netto-opbrengst van de Boeldag doordat zij de stortkosten voor haar rekening neemt voor het afval dat overblijft na de Boeldag. En vele jaren al ook ondersteunen een aantal Battumse ondernemers de Boeldagcommissie door een bijdrage te geven om de nodige PR voor de Boeldag te kunnen organiseren.

Ook dit jaar was de Boeldag op 27 oktober een doorslaand succes. De voorzitter van de Boeldagcommissie, Tonnie Verwoerd, kon dan ook niet minder dan het mooie bedrag van maar liefst 9525 Euro uitreiken aan de vertegenwoordigers van allerlei ‘goede doelen’ in Bathmen.

De volgende organisaties behoorden dit keer tot de gelukkigen:
– Wandelvierdaagse Bathmen, cadeau voor wandelaars i.v.m. 50 jaar 4-daagse: € 1000,-.
– Stichting 4/5 mei Loo-Bathmen, bekostiging herdenking 4 mei: € 1350,-.
– ABS Handbal, wedstrijdtafel: € 1000,-.
– P.J.B. Aspirantencommissie, leuke activiteit i.v.m. jubileum P.J.B.: € 750,-.
– Stichting Bathmense Beiaard, feest rondom de Dorpskerk: € 500,-.
– Stichting Hartveilig Bathmen, vervanging AED: € 500,-.
– Kringgroep Salland, zitmaaier: € 750,-.
– Vogelvereniging Bathmen, bouwen van ‘vluchtjes’: € 425,-.
– VZOD, asbest sanering clubgebouw: € 1000,-.
– Zozijn, aanschaf duo-fiets: € 1250,-.
– Commissie Restauratie Orgel, restauratie orgel in Dorpskerk: € 1000,-.

Eigenlijk was de Battumse muziekband Kabaal oorspronkelijk ook een bedrag van duizend euro toebedacht in verband met het feest dat zij op de Brink gaven naar aanleiding van hun jubileum. Zij bleken echter een sluitende begroting te hebben na afloop van het feest en stelden hun duizend euro weer ter beschikking. De Boeldagcommissie meende dat het bedrag heel goed besteed zou zijn als bijdrage aan de restauratie van het orgel in de Dorpskerk. Vandaar. Alle vertegenwoordigers van de genoemde organisaties toonden zich bij de uitreiking op 27 december van de donaties in Zaal De Brink opgetogen over de meevaller!

(Foto: Justin Markvoort.)