Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Een laatste kans voor uw verhaal

BATHMEN – Wie weet nog wat over de belevenissen van Battum(mers) in de Tweede Wereldoorlog? Deze vraag stelde zich onlangs een drietal leden van de Oudheidkundige Kring Bathmen. ‘Het is vijf voor twaalf’ wil je nog verhalen horen of gebeurtenissen meekrijgen uit de nog levende bronnen c.q. de eerste hand. Tenslotte zijn zij, die deze oorlogsjaren enigszins bewust hebben meegemaakt, ook in Bathmen nog maar dun gezaaid. Wellicht zijn er echter nog voldoende mensen die uit de tweede hand overleveringen hebben opgeslagen op hun ‘harde schijf’.In 1990 verscheen van de hand van Jan Lefeber het boek ‘Bathmen 1940-1945’. Een OKB-werkgroep heeft het idee opgevat om -indien mogelijk- en als aanvulling op dit (standaard)werk nog zaken op schrift te stellen over vermeldenswaardige gebeurtenissen in Bathmen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met name gericht op persoonlijke ervaringen. Dit kan zijn op allerlei gebied, ten aanzien van het (plaatselijk) verzet, de dagelijkse gang van zaken, het schoolbezoek, contacten met ‘etenhalers’, de bevrijding, omgang met NSB’ers, etc. Zowel heroïsch als in de meeste gevallen bescheiden van aard en over zaken die op de achtergrond hebben plaatsgevonden. Maar daarom niet minder van belang geweest!

De werkgroep doet graag een beroep op Battummers die haar willen ‘voeden’ met stof uit deze moeilijke oorlogsjaren. Dit kan in de vorm van interviews, gesprekken, schriftelijke bijdragen, leveren van authentiek materiaal, etc.

Dus laat van u horen en werk mee aan het overleveren van een stukje geschiedenis van Bathmen, onder het motto ‘Het laatste verhaal’.

Voor reacties: via e-mail secretariaat@okbbathmen.nl of persoonlijk met één van de initiatiefnemers: Han Ferwerda, 0570-542075 of han.ferwerda@ziggo.nl