Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Eerste stappen gezet voor de belevingstuin van ’t Dijkhuis

BATHMEN – Het is ruim vier maanden geleden dat Rotaryclub Bathmen de Schipbeek de Duckrace organiseerde om geld op te halen voor de aanleg van een belevingstuin bij Woon- en Zorgcentrum ’t Dijkhuis. Dankzij de enorme betrokkenheid en gulheid van vele Bathmenaren en sponsoren is € 16.000,- beschikbaar voor de aanleg van die belevingstuin.Nu de zomervakantie voorbij is, zijn de eerste stappen voor de aanleg gezet en daar brengt de Rotaryclub u graag van op de hoogte!

Er is een werkgroep samengesteld, bestaande uit drie medewerkers van ’t Dijkhuis en Rotarylid Irma Reinders uit Bathmen. Om ideeën op te doen is deze werkgroep begonnen met het bezoeken van een drietal voorbeeldtuinen in de omgeving. De verslagjes die van deze bezoeken gemaakt zijn, dienen als input voor het ontwerp van de belevingstuin van ’t Dijkhuis. Deze maand wordt een begin gemaakt met het ontwerp door het formuleren van het programma van eisen.

De werkgroep wordt in deze fase uitgebreid met iemand die de financiën zal gaan beheren en met een hovenier. Dat laatste in verband met de keuze van de juiste planten en bloemen.

Het streven is het plan begin 2019 klaar te hebben, zodat in het vroege voorjaar van 2019 begonnen kan worden met de uitvoering van het plan. Daarbij zullen de leden van Rotaryclub Bathmen de Schipbeek zelf ook de handen uit de mouwen steken, zodat het beschikbare bedrag zoveel mogelijk aan materiële zaken besteed kan worden.

De Rotaryclub houdt u op de hoogte van de vorderingen bij de aanleg van de belevingstuin bij ’t Dijkhuis!