Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Eeuwigheidszondag

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – De laatste zondag van het kerkelijk jaar (voordat de advents- en kerstperiode aanbreekt) is traditiegetrouw in veel Protestantse kerken de Eeuwigheids- of Gedachteniszondag.Op deze zondag worden de overleden gemeenteleden herdacht. In de viering worden hun namen hardop genoemd en wordt er een kaars voor hen aangestoken. Maar eigenlijk reikt de betekenis van deze zondag veel verder. Want ook andere overleden geliefden binnen de gemeenschap van het dorp en van ieder persoonlijk kunnen worden herdacht door het aansteken van een kaars en het te binnen brengen van zijn of haar naam.

Het is mooi om dit binnen een dorpsgemeenschap te kunnen doen, omdat in die gemeenschap van mensen het verdriet en het gemis gedeeld en gedragen kan worden.

Bij het aansteken van elke kaars denkt ieder vanzelfsprekend aan wat deze mens betekend heeft voor hem of haar en voor zijn dichtste naasten en zijn nabije omgeving. Maar ook het licht dat steeds meer wordt en zich vermenigvuldigt straalt kracht en moed uit.

In de kerk ontsteken we dat licht vanuit de Paaskaars: symbool van het leven en het licht dat de dood overwint.

Ieder die dit leest en zich aangesproken voelt, is van harte wel:kom!

Tijd en plaats: zondag 24 november in de Dorpskerk van Bathmen. Aanvang: 10.00 uur.