Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Einde Vogelvereniging Bathmen-Holten

BATHMEN – De Vogelvereniging Bathmen-Holten is per 1 januari 2022, na 42 jaar, opgeheven. Door gestage afname van het ledenaantal, gebrek aan nieuwe aanwas en vergrijzing ziet men geen kansen meer om een jaarlijkse representatieve  vogeltentoonstelling te organiseren. Het toeleven en organiseren van de tentoonstelling was het voornaamste doel van de vereniging en de leden. De overgebleven leden kunnen lid worden bij ‘zusterverenigingen’’ in de buurt.
”Bij deze willen we alle bezoekers en onze sponsoren van de jaarlijkse ‘TT Catalogus’ bedanken voor hun steun in de afgelopen 42 jaar”, aldus een woordvoerder van het bestuur van de Vogelvereniging.